Perspektivy guerillového odporu proti ruské invazi na Ukrajině

ESU - grafika

Perspektivy guerillového odporu proti ruské invazi na Ukrajině

V rámci Expertní skupiny pro Ukrajinu (ESU) vznikl další odborný text, který se věnuje aktuálním problémům v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Perspektivy guerillového odporu proti ruské invazi na Ukrajině

Po ruské invazi na Ukrajinu se začalo v oblastech okupovaných ruskými vojsky formovat silné partyzánské hnutí, které se koncentrovalo zejména ve městech jako Cherson, Melitopol či Berďansk. Partyzánské hnutí je spoluutvářeno a koordinováno elitními Silami speciálních operací (SSO) ukrajinské armády, které mají na starosti organizování partyzánského odporu a diverzních akcí v týlu nepřítele. Ukrajinští partyzáni mají značnou podporou civilního obyvatelstva, které nehledě na hrozící represe poskytuje prostřednictvím chatbotů v sociálních médiích informace o lokalizaci a přesunech ruské vojenské techniky, personálu a skladů příslušným ukrajinským orgánům.

Autory textu jsou Emil Aslan a Martin Laryš z Institutu politologických studií FSV UK. 

Více informací o ESU najdete také na webu