Ota Konrád získal cenu AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu

Cena AV ČR

Ota Konrád získal cenu AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu

Ceny AV ČR letos vyzdvihují šest mimořádných výsledků výzkumů zasahujících do oblasti medicíny, informatiky, biologie a filozofie. Vědkyně a vědci převzali ceny AV ČR ve dvou kategoriích.

V kategorii a) cena AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo při řešení výzkumných úkolů podporovaných AV ČR, byli oceněni Ota Konrád z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Rudolf Kučera z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Cenu získali za světově unikátní monografii Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of the Central Europe, 1914–1922. Vědecká monografie zásadně reinterpretuje klíčová témata současné mezinárodní debaty ve vztahu k válečnému násilí, rozpadu nadnárodních impérií a vzniku národních států a s tím související otázky nacionalismu a dopadu války na společnost.

Na rozdíl od dosavadního výzkumu, který kladl velký důraz na politické dějiny, přináší publikace inovativní pohled na válčící společnost zdola. Prostřednictvím široké palety archivních zdrojů, novin či odborných tiskovin se věnuje především sociálně nižším vrstvám obyvatelstva, které po sobě obvykle nezanechávají hlubší písemné stopy a jejichž podíl na formování veřejného prostoru a politiky bývá opomíjen.

Mimořádným úspěchem tohoto výsledku je jeho publikace prestižním nakladatelským domem s globálním čtenářstvem Oxford University Press, a to v jedné z jeho profilových řad k moderním dějinám – The Greater War. V kontextu českých historických věd se jedná o ojedinělý úspěch, kdy výsledky lokálního výzkumu výrazně promlouvají do globální debaty a zásadním způsobem ji reinterpretují.

Zdroj fotografie a textu: Akademie věd ČR