Nominace na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci UK

Nominace

Nominace na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci UK

Cena Miloslava Petruska se uděluje za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti a který výrazně plní tzv. „třetí roli“ univerzity. Cena je pojmenována po předním českém sociologovi, emeritním děkanovi Fakulty sociálních věd UK, zakladateli studia sociálních věd a emeritním prorektorovi univerzity.

Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině, bez ohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Zdůvodněné nominace zasílejte na sekretariát děkanky do 19. 2. 2021.