Nákup e-knih v rámci Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

Nákup e-knih v rámci Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice

V roce 2022 proběhl nákup elektronických knih v rámci Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání při realizaci projektu „Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice,“ reg. číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336.

Více informací a e-knih: https://knihovna.fsv.cuni.cz/katalogy-e-zdroje/e-knihy

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_016

Cílem projektu je modernizovat a rozšířit prostory pro výuku a její zázemí v Areálu Jinonice. Tyto cíle jsou v souladu s cíli programu OP VVV, SPR UK a DZ FSV UK tak, aby bylo možné dosáhnout cílů komplementárního ESF projektu. Součástí projektu je pořízení technologických prostředků podporujících současné trendy, tj. vyrovnání se špičkovým světovým univerzitám ve způsobu a podmínkách výuky. Důležitým prvkem projektu je zřízení laboratoří pro praktickou výuku a dovybavení knihovny na FSV UK.