Na FSV UK proběhlo hodnocení online výuky

hodnocení online výuky FSV UK

Na FSV UK proběhlo hodnocení online výuky

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili hodnocení online výuky na FSV UK! Na dotazník rozeslaný prostřednictvím SIS celkem odpovědělo 545 lidí, z toho 111 z IES, 142 z IKSŽ, 109 z IMS, 109 z IPS a 74 z ISS.

Z odpovědí vyplynulo, že většina studentek a studentů napříč instituty i studijními programy je s přechodem na online výuku na FSV UK spokojená, řada z nich vyjádřila svým vyučujícím slova uznání a poděkování. Na druhé straně byly díky dotazníku identifikovány na každém institutu jednotky předmětů, které nefungují ve stávajícím režimu podle studentek a studentů dobře. Ředitelé institutů, kteří dostali kompletní výsledky dotazníků k dispozici, řeší každý takový případ individuálně, aby situaci zlepšili a zaručili studentkám a studentům odpovídající podmínky ve všech předmětech.

Co se týká dalších aktivit, které v tomto období studentky a studenti FSV UK stíhají vedle studia, jednoznačně vedou dobrovolnické aktivity jako šití roušek, zajišťování pomoci a nákupům pro seniory a další ohrožené skupiny, případně práce s dětmi prostřednictvím online i offline kurzů.