MŠMT ocenilo vědce z FSV UK

ministr Balaš při udělování cen

MŠMT ocenilo vědce z FSV UK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ocenilo vynikající vysokoškolské pedagogy, vědce a studenty. Mezi osmnácti laureáty jsou i dva akademici z FSV UK. 

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole

Ocenění je udělováno zaměstnancům vysokých škol za vynikající vzdělávací činnost nebo za významnou inovaci ve vzdělávací činnosti během posledních tří let. Cílem ceny je upozornit na význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů a vyzdvihnout příklady dobré praxe a významných inovací v této oblasti.

- doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D. – Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd
 

Cena za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

MŠMT uděluje cenu od roku 1991. Výzkumné organizace a vysoké školy každoročně navrhují mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené za posledních 5 let za finanční podpory poskytnuté MŠMT, které reprezentují osobnosti vědy a výzkumu. Komise složená z čelních osobností vědecké sféry provádí výběr mimořádných výsledků, které doporučuje ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy.

- doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D. – Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd (na základě nominace od CERGE-EI).

Kompletní seznam oceněných najdete zde

Oceněným srdečně gratulujeme.

Foto: MŠMT