Možnosti výjezdu do německy mluvících zemí

studentská mobilita

Možnosti výjezdu do německy mluvících zemí

Zveme vás na interaktivní prezentaci projektu Do Německa na zkušenou o možnostech studijních, dobrovolnických a pracovních pobytů v Německu a německy mluvících zemích. Přijďte se dozvědět více o možnostech výjezdů 8. 11. 2023 od 14:00 do místnosti B316 v Areálu Jinonice FSV UK. Prezentace vedou projektoví referenti, kteří již na zkušené v Německu byli, a šíří informace o studijních pobytech, pracovních příležitostech a dalších vzdělávacích projektech v Německu. Také zprostředkovávají vlastní zkušenosti, rady, tipy a hlavně nezapomenutelné zážitky. 

Zajímají vás možnosti studia či stáží v německy mluvících zemích? Pak vám je k dispozici přehledná infobrožura, kde jsou shrnuty termíny a informace o stipendiích CEEPUS, AKTION, DAAD a BTHA do Německa, Rakouska a Švýcarska.

Podrobné informace o možnostech výjezdu do německy mluvících zemí naleznete zde.