Měsíc hrdosti na FSV UK

Měsíc hrdosti na FSV UK

Fakulta sociálních věd se vyvěšením LGBTQ+ vlajky na budově Hollaru připojuje k celosvětovým oslavám Měsíce hrdosti, který je připomínkou Stonewallských nepokojů, jež stály na počátku novodobého hnutí za práva LGBTQ+ osob. 

Různorodost bereme jako obohacení akademické komunity, v sociálních vědách obzvláště. Proto se snažíme vytvářet vstřícné a respektující prostředí pro všechny. 

Lidé z LGBTQ+ komunity jsou na fakultě vítaní. LGBTQ+ tematice jsme věnovali i několik akcí: pořádali jsme debatu o manželství pro všechny, přednášku o sexualitě a stárnutí a debatu o společensky citlivé češtině a další akce připravujeme. V neposlední řadě se touto oblastí zabývají naši studenti ve svých závěrečných pracích.

Přečtěte si také prohlášení studentských ombudsmanů FSV UK.