Debata nad společensky citlivou češtinou

Debata nad společensky citlivou češtinou

U příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, transfobii a bifobii 17. května vás zveme na debatu nad společensky citlivou češtinou, která se koná v místnosti 215 na Hollaru (Smetanovo nábř. 6) od 16 hodin.

Debata bude věnována diskusi nad pojmy sociálně citlivý, inkluzivní, společensky korektní či genderově neutrální jazyk.

Jazykovědným,výzkumným, praktickým i osobním pohledem se podíváme na možnosti a meze vyjadřování různých kategoriií v češtině, mluvnickým souvislostem, mediální praxi i společenskému rozměru této aktuální problematiky.

Diskutovat budou:

  • PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. z Katedry marketingové komunikace a public relations IKSŽ FSV UK a zároveň proděkanka pro vnější vztahy.
  • PhDr. Soňa Schneiderová: lingvistka, vyučující na Katedře marketingové komunikace a public relations IKSŽ FSV UK. Publikuje mimo jiné o diskurzu, veřejné a mediální komunikaci a současném jazyce. Má bohaté zkušenosti s redakční praxí.
  • Magdaléna Netíková: studentka 3. ročníku oboru Žurnalistika. Chystá bakalářskou práci Preferovaná rodová zájmena z pohledu novinářské etiky na příkladu českých zpravodajských serverů, v níž prezentuje praktické příklady mediálního referování o nebinárních lidech i etické kodexy médií.
  • další diskutující z řad studentů.