Přednáška "Sexualita a stárnutí - průsečíky ticha"

Přednáška "Sexualita a stárnutí - průsečíky ticha"

U příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii, transfobii a bifobii 17. května vás zveme na přednášku dr. Jaroslavy Hasmanové Marhánkové "Sexualita a stárnutí – průsečíky ticha. Zkušenosti starších LGBT* osob žijících v České republice", která se koná v místnosti 14 na Hollaru (Smetanovo nábř. 6) od 15 hodin.

O přednášce:

Otázky sexuality a sexuální identity byly v rámci dominantních diskurzů sociální gerontologie po dlouhou dobu ignorovány. Heterosexualita stále představuje nevyřčený, i když automaticky předpokládaný, referenční rámec studia zkušenosti stárnutí. O generaci starších LGBT* lidí se často hovoří jako o generaci ticha. Ticho v tomto označení odkazuje na jednu stranu na neviditelnost starší generace LGBT lidí ve veřejném prostoru a mediálních reprezentací témat spojených s otázkami sexuality. Zároveň ale toto ticho odkazuje i ke strategiím této generace svou sexuální orientaci veřejně netématizovat, a to ani ve vztahu k vlastní rodině.

Přednáška prezentuje závěry výzkumu týkající se zkušenosti starších LGBT* osob žijících v České republice. Analyzuje přitom příležitosti a také bariéry, které stárnutí přináší do možnosti artikulovat vlastní sexuální identitu ve vztahu k ostatním. Představuje perspektivu životního běhu jako vhodný analytický nástroj pro studium vlivu historického kontextu a měnících se sociálních pozic v rámci životní biografie. Příspěvek se zaměřuje na to, jak starší lidé identifikující se jako LGBT* reflektují svou předchozí biografii s ohledem na možnosti artikulovat svou sexualitu v různých fázích svého života. Diskutuje přitom, jakým způsobem pozice v rámci životního běhu ovlivňuje prostory, které se otevírají či uzavírají pro možnost tématizovat svou sexualitu.