PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

PhDr. Mgr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz , jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 215

Osobní webová stránka

Místnost: č. B220, Jinonice, budova B

Scopus Author ID: 24278884300

ORCID ID: 0000-0003-4823-8934

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Ráda uvítám práce, které se dotýkají následujících témat: stárnutí, gender, péče, sociologie zdraví a medicíny, tělesnost.

2021 – (do 2023) projekt „VAX-TRUST - Addressing Vaccine Hesitancy in Europe (program Evropské komise Horizont 2020), členka týmu.
2021- (do 2023) projekt „Společenské vnímání demence: kulturní reprezentace a společenské postoje (Grantová agentura České republiky, grant č. 21-16738S), řešitelka projektu.
2018 – (2022) projekt „Ageing as future - Future-related activities regarding age and ageing in cross-cultural perspective“ (financováno Volkswagen Foundation), vedoucí týmu pro Českou republiku.
2017 – 2019 projekt “Partnerské vztahy v pozdějším věku” (Grantová agentura České republiky, grant č. 17-06361S), řešitelka projektu.
2017 projekt “Work life-balance and policies of care in Germany and Czechia” (Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur), členka týmu.
2013 – 2016 projekt “Významy a podoby prarodičovství v České republice“ (Grantová agentura České republiky, postdoktorský grant č. GP13-09399P), řešitelka projektu.
2013 – 2015 projekt “Biologické občanství: formy guvernance a resistence vůči biomedicínskému vedení v kontextu České republiky” (Grantová agentura České republiky, grant č. 13-18411S), členka týmu.
2012 projekt „Kvalitativní výzkum v prostředí totální instituce - perspektiva vězeňských dozorců“ Specifický výzkum FF ZČU (SGS-2012-057), řešitelka projektu.
2008 – 2011 projekt "Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti" (Grantová agentura České republiky, grant č. 403/09/0038), členka týmu.
2009 ERSTE Foundation Social Research Fellowships “Generations in Dialogue”, Projekt „Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients and the construction of “right” old age”, řešitelka projektu.
2008 projekt „Kvalitativní výzkum zkušenosti stárnutí: heterogenita představ o 'správnémʾ stárnutí“. Specifický výzkum FF ZČU, řešitelka projektu.
2006 – 2007 projekt "Sociální stratifikace a zdraví: trendy ve vlivu sociálního postavení matky na těhotenství a výsledek porodu" (Grantová agentura České republiky, grant č.403/06/0184), členka týmu.

Sociologie stárnutí, genderová studia, sociologie zdraví a medíciny, kvalitativní výzkum