Komunikace vědy pohledem výzkumných institucí a médií

foto účastníků

Komunikace vědy pohledem výzkumných institucí a médií

V průběhu května se na IKSŽ FSV UK konala focus group, která se týkala komunikace a PR vědy. Diskuze se zaměřila na tři hlavní okruhy, a to na komunikaci vědy obecně, včetně praxe PRistů a novinářů, na specifika tvrdých vs. měkkých vědních disciplín a také na aktuální i budoucí výzvy odvětví.

Diskuzi vedla proděkanka pro vnější vztahy FSV UK Tereza Klabíková Rábová (výzkumnice na katedře marketingové komunikace a PR) za pomoci Terezy Ježkové (výzkumnice na katedře marketingové komunikace a PR, PR manažerka pro IKSŽ FSV UK) a Karolíny Poliakové (doktorandka na IKSŽ FSV UK).

Z diskuze o dobré PR praxi v komunikaci vědy vyplynuly tyto klíčové závěry:

  • budování silných vztahů mezi PRistou, vědcem a novinářem
  • asistence novinářům v odborných tématech
  • exkluzivita nabízeného vědeckého tématu
  • strategický výběr témat a mediálních kanálů
  • komunikace vědy skrze příběh