Karin Hofmeisterová obdržela Cenu Josefa Hlávky za rok 2020

Karin Hofmeisterová obdržela Cenu Josefa Hlávky za rok 2020

Karin Hofmeisterová obdržela Cenu Josefa Hlávky za rok 2020

Karin Hofmeisterová z Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV UK obdržela Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy za rok 2020.

Karin Hofmeisterová je studentkou doktorského studia na Katedře ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií FSV UK. Je odbornicí na post-jugoslávský region a ve svém výzkumu se zaměřuje zejména na role církví a formy náboženství v post-sekulárním veřejném prostoru. Zkušenosti sbírala například na prestižní UCL School of Slavonic and East European Studies v Londýně nebo v Centre for South-East European Studies - University of Graz v Rakousku. Publikuje odborné studie v renomovaných recenzovaných časopisech a podílí se na celé řadě českých i mezinárodních výzkumných projektů.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku. Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele.