Jadwiga Šanderová převzala stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Jadwiga Šanderová převzala stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Jadwiga Šanderová převzala stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Doc. Jadwiga Šanderová z Institutu sociologických studií FSV UK převzala dne 28. 5. 2020 z rukou rektora Univerzity Karlovy ocenění Stříbrná medaile UK, a to za celoživotní dílo v oboru sociologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly tradičně oceněny osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména.

Doc. Jadwiga Šanderová pracovala na Katedře sociologie ISS FSV UK od 1. 1. 1992 až do roku 2019 a dlouhodobě se podílela na formování profilu katedry. Dlouhodobým odborným zájmem doc. Šanderové je sociální stratifikace se zaměřením na sociální a kulturní nerovnosti.

Čtěte více v tiskové zprávě.