TZ: Jadwiga Šanderová z FSV obdržela Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Jadwiga Šanderová z FSV obdržela Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy

Doc. Jadwiga Šanderová z Institutu sociologických studií převzala dne 28. 5. 2020 z rukou rektora Univerzity Karlovy ocenění Stříbrná medaile UK, a to za celoživotní dílo v oboru sociologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. U příležitosti zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy byly tradičně oceněny osobnosti, které se svou vědeckou a pedagogickou prací nesmazatelně zapsaly do dějin univerzity a zasadily se tak o šíření jejího dobrého jména. Ve čtvrtek 28. května se uznání dočkalo celkem třináct osobností.

Jadwiga Šanderová

 „Se svojí zkušeností z výzkumného ústavu chápala paní docentka Šanderová výuku především jako kolegiální diskuzi o sociologických tématech. Její nemalé nároky na znalosti studentů z jejích předmětů je činily prubířským kamenem adeptů a adeptek sociologie. Zejména její dějiny sociologie byly jedním z nejvýraznějších stavebních kamenů bakalářského studia sociologie. Skoro mýtický byl pak její kurz o Habermasových Problémech legitimity v pozdním kapitalismu, na který studenti FSV UK obzvláště vzpomínají,“ uvedla u příležitosti předání ocenění děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová.

Doc. Jadwiga Šanderová pracovala na Fakultě sociálních věd na Institutu sociologických studií, katedře sociologie od 1. 1. 1992 až do roku 2019 a dlouhodobě se podílela na formování profilu katedry. Dlouhodobým odborným zájmem doc. Šanderové je sociální stratifikace se zaměřením na sociální a kulturní nerovnosti. Na počátku své kariéry se zúčastnila empirických výzkumů, později zkoumala tuto problematiku na teoretické úrovni.

V letech 2011–2016 byla členkou oborové rady sociologie, v letech 2014–2016 garantovala studijní obor Sociology in European Context, v letech 2013–2019 byla členkou disciplinární komise FSV UK. Dlouhodobě byla též promotorkou Institutu sociologických studií FSV UK. Kurz Kulturní obrat ve výzkumu sociálních nerovností byl v ZS 2011/12 hodnocen jako zlatý kurz. Po své habilitaci v roce 2003 působila též v důležitých orgánech FSV UK.

Pamětní medaile Univerzity Karlovy je ocenění, které lze udělit členům akademické obce univerzity, ale i osobám mimo akademickou obec, které významným dílem přispěly k rozvoji univerzity, některé z fakult či k oblasti vědy, vzdělanosti a akademických svobod. O udělení či neudělení medaile fakulty rozhoduje rektor. Medaile univerzity se udílí ve dvou stupních (zlatá a stříbrná), dále historická medaile univerzity a tematicky zaměřené pamětní medaile.

Kontakt:

Mgr. Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836