GA ČR podpoří hned čtyři projekty FSV UK

Zveřejněny výsledky soutěže GA ČR, FSV UK

GA ČR podpoří hned čtyři projekty FSV UK

Grantová agentura České republiky zveřejnila seznam projektů s počátkem řešení k 1. lednu 2020, kterým udělí podporu.

Za Fakultu sociálních věd UK uspěli hned čtyři řešitelé:

 
prof. Roman Horváth, MA, Ph.D.    

Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikace (20-17044S)      

doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.

Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní výsledky (20-03517S)

doc. PhDr. Miloš Brunclík Ph.D.

Ústavní zvyklosti ve střední Evropě (20-05069S)

doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti (20-13685S) 

Seznam podpořených projektů