FSV vyřadí vybrané publikace z registru vědeckých výstupů

FSV vyřadí vybrané publikace z registru vědeckých výstupů

FSV vyřadí vybrané publikace z registru vědeckých výstupů

Děkan Fakulty sociálních věd, Jakub Končelík, se na základě žádosti ředitele Institutu ekonomických studií (IES) Martina Gregora rozhodl stáhnout z rejstříku vědeckých výstupů (RIV) 27 publikací, které IES publikovalo v letech 2010-2013 ve vydavatelství Lambert Academic Publishing. Děkan Končelík dále rozhodl stáhnout z RIV dvě publikace Institutu sociologických studií publikované v letech 2010 a 2011 a jednu publikaci Institutu politologických studií z roku 2013 vydané také ve vydavatelství Lambert Academic Publishing. Díky tomuto kroku Fakulta sociálních věd nebude mít v oficiální vládní databázi RIV žádný sporný výstup, což je při objemu našich vědeckých výstupů v českém vysokoškolském prostředí výjimečné.

Podle ředitele IES Martina Gregora neodpovídá publikování v nakladatelství Lambert Academic Publishing mezinárodním oborovým standardům, o které IES usiluje. K vydávaným monografiím ve vydavatelství Lambert uvedl, že tyto výstupy byly řádně recenzované a splňovaly i ostatní požadované formální atributy.

V důsledku stažení výše zmíněných publikací z RIV přijde IES v příštích dvou letech o část institucionální podpory. Podle děkana Končelíka je IES v dobré ekonomické kondici a toto snížení příjmů chod institutu neovlivní.

Vědecká rada FSV UK oceňuje a podporuje návrh FSV vyřadit z RIV publikace vydané v nakladatelství Lambert a zároveň vyjadřuje naději, že bude v dohledné době na UK změněn dosavadní systém hodnocení VaV.

Fakulta sociálních věd eviduje nyní 5 742 vědeckých výstupů, díky jejichž kvalitě ji lze na základě dostupných bibliografických analýz řadit mezi špičku ve společenských vědách nejen na národní úrovni, ale i ve středoevropském měřítku.