FSV UK získala 4 nové projekty v rámci minigrantů 4EU+

4EU+

FSV UK získala 4 nové projekty v rámci minigrantů 4EU+

Čtvrtý ročník minigrantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+ vyhlásil vybrané projekty, které finančně podpoří. Za FSV UK uspěly 4 týmy, které budou spolupracovat na přípravě výzkumných a výzkumně-vzdělávacích projektech.

Jmenovitě se jedná o tyto granty:

  • The Iron Curtain Revisited. The East-West Scientific Cooperation (in Social Sciences and Humanities) during the Cold War; project leader na FSV UK: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. (IES)
  • From Silence to Resilience: Strengthening institutional communication in the age of misinformation; project leader na FSV UK: PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. (IKSŽ)
  • Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective; project leader na FSV UK: PhDr. Jiří Kocián, Ph.D. (IMS)
  • Research Meets Practice: Visual Communication and PR in Cultural Institutions; project leader na FSV UK: Mgr. Tereza Ježková, Ph.D. (IKSŽ)

V rámci Univerzity Karlovy bylo vybráno hned 22 projektů.