FSV UK uspěla v soutěži ÉTA TA ČR

FSV UK uspěla v programu ÉTA TA ČR

FSV UK uspěla v soutěži ÉTA TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila výsledky druhé veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. 

Fakulta sociálních věd uspěla s celkem pěti projekty:

1.       Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence (TL02000288, hl. řešitel PhDrVáclav MoravecPh.D. et Ph.D.)

2.       Přímá volba starostů (TL02000540, hl. řešitel PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.)

3.       Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání (TL02000119, hl. řešitel PhDr. Jan Křeček, Ph.D.)

4.       Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase (TL02000352, hl. řešitel JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D.)

5.       Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace (TL02000132, hl. řešitelka Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.)