FSV UK součástí projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

ilustrační obrázek

FSV UK součástí projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Univerzita Karlova se zapojila do nově vznikajícího  projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (zkráceně SYRI). Do výzkumného konsorcia tří institucí, které vede Masarykova univerzita, je zapojená také Akademie věd ČR.

Jednu z hlavních rolí na Univerzitě Karlově má Institut sociologických studií na FSV UK. Spoluřešitelem projektu je Dino Numerato. „Přestože společenskovědní expertiza zůstávala v průběhu pandemie spíše stranou, její důležitost rostla a daný trend bude velmi pravděpodobně pokračovat. Vznikající institut, který umožní spolupráci napříč pracovišti a disciplínami, je zjevným potvrzením tohoto trendu. Krizové situace staví společnosti před řadu výzev a jedním z cílů SYRI bude například analýza dopadů krizí na různé socioekonomické skupiny nebo analýza komunikačních procesů, které jsou s průběhem a zvládáním krizí spojeny. Institut se nezaměří jen na tzv. excelentní vědu v oblasti základního výzkumu, ale i na výzkum aplikovaný. Například tím, že nabídne evidenci využitelnou při tvorbě veřejných a sociálních politik nebo při zvládání zdravotních rizik,“ říká o společném projektu Dino Numerato. 

"Pro FSV UK je ctí a velkou příležitostí koordinovat projekt, na němž se v rámci Univerzity Karlovy podílí celkem šest fakult a institut CERGE. Jde o výrazný krok směrem k aktivnímu uplatnění podpory interdisciplinárního výzkumu, navíc na mimořádně relevantní společenské téma," říká o společném projektu děkan FSV UK Tomáš Karásek.

SYRI se soustředí na devět výzkumných oblastí a do výzkumu je zapojeno všech pět institutů FSV UK. ISS se zapojí do analýzy socioekonomických nerovností a spolu s IKSŽ i do výzkumných aktivit spjatých s analýzou komunikačních procesů v kontextu rizik a nejistot. IPS bude zapojen do výzkumu polarizace a populismu a IMS do analýzy otázek spjatých s právem a vládnutím. Na fiskální politiku a sociální dopady pandemie a trh práce se bude soustředit IES. Kromě výše uvedených témat řešených na FSV UK se bude výzkum SYRI věnovat i dalším tématům, jako je efektivita zdravotního systému, společenská odolnost a vzdělávání. Projekt potrvá do konce roku 2025 a bude zaměřen jak na základní, tak aplikovaný výzkum.