doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Působiště:

 • Vědecká rada
 • Katedra sociologie

E-mail: dino.numerato@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 465 054 , +420 267 224 234

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C216, Jinonice, budova C

ResearchID: K-1630-2017

Scopus Author ID: 24466875600

ORCID ID: 0000-0002-4821-6471

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • NUMERATO, Dino. Zdraví a zdravotnictví v digitální éře. In: HLADÍK, Radim. Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Vyd. 1 vyd. Praha: Karolinum, 2022, s. 297-314. ISBN 978-80-246-5193-4.
 • NUMERATO, Dino. Between Civic Engagement and Politics: A Case Study of Bohemians Prague 1905 Supporters' Trust. In: GARCÍA, Borja - ZHENG, Jinming. Football and Supporter Activism in Europe: Whose Game Is It?. 1st ed vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, s. 211-231. ISBN 978-3-319-48734-2. UT-WOS link
 • NUMERATO, Dino - BAGLIONI, Simone. The Dark Side of Social Capital: An Ethnography of Sport Governance. In: KAREN, David - WASHINGTON, Robert E.. Sociological Perspectives on Sport : The Games Outside the Games. 1st ed vyd. New York: Routledge, 2015, s. 487-502. ISBN 978-0-415-71841-7.
 • NUMERATO, Dino - ČADA, Karel - HONOVÁ, Petra Alexandra. Citizenship, Neoliberalism and Healthcare. In: GABE, Jonathan - CARDANO, Mario - GENOVA, Angela. Health and Illness in the Neoliberal Era in Europe. 1st ed vyd. Bingley: Emerald Publishing, 2021, s. 75-89. ISBN 978-1-83909-120-9.
 • NUMERATO, Dino - ČADA, Karel - HOŘENÍ, Karina. Civil society enablers and barriers - Comparative Approach. In: NUMERATO, Dino - ČADA, Karel - HOŘENÍ, Karina. Civil society enablers and barriers : WP4 report. 1st ed vyd. Brussels: European Commission, 2019, s. 14-39. ISBN 0-000-00000-0.
 • HOŘENÍ, Karina - NUMERATO, Dino - ČADA, Karel. Czech Republic: The Country Report. In: NUMERATO, Dino - ČADA, Karel - HOŘENÍ, Karina. Civil society enablers and barriers : WP4 report. 1st ed vyd. Brussels: European Commission, 2019, s. 41-65. ISBN 0-000-00000-0.
 • SVOBODA, Arnošt - NUMERATO, Dino. Socio-cultural transformations of tennis in the Czech Republic. In: LAKE, Robert J. Routledge Handbook of Tennis. 1st ed vyd. New York: Routledge, 2019, s. 130-140. ISBN 978-1-138-69193-3.
 • SALVATORE, Domenico - NUMERATO, Dino. Governance and Professionalism. In: FARAZMAND, Ali. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. 1st ed vyd. Cham: Springer, 2018, s. 1-5. ISBN 978-3-319-20929-6.
 • GHEORGHIEV, Olga - ŠVARCOVÁ, Markéta - NUMERATO, Dino - HOŘENÍ, Karina - ČADA, Karel. Czech Republic: The Country Report WP6. In: BAGLIONI, Simone - ISAAKYAN, Irina. Integrated Report on Individual Barriers and Enablers - WP6: Research report. 1st ed vyd. Brussels: Neuveden, 2020, s. 23-54. ISBN 0-000-00000-0.
 • GHEORGHIEV, Olga - ČADA, Karel - ŠVARCOVÁ, Markéta - NUMERATO, Dino - HOŘENÍ, Karina. Czech Republic: The Country Report WP5. In: BAGLIONI, Simone. Social Partners Barriers and Enablers WP5 report. 1st ed vyd. Brussels: European Union, Sirius, 2020, s. 37-52. ISBN 0-000-00000-0.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Oborová sociologie, Sociology of Sport, Sociology of Health and Illness, Diploma Seminar (SCM)

Sociologie sportu
Sociologie zdraví, nemoci a medicíny
Občanská angažovanost a sociální změna
Sociologické analýzy pozdní modernity

Posledních 10 let
2022 - : Spoluřešitel projektu Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (MŠMT, NPO, EXCELES: LX22NPO5101)
2021 – : Národní koordinátor projektu: Addressing Vaccine Hesitancy in Europe (VAX-Trust), EC H2020-SC1-BHC-33-2020.
2018 – 2021: Národní koordinátor projektu: Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS), EC H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017. FSV UK.
2017 – 2019: Hlavní řešitel: „Občanská angažovanost a politika zdravotní péče.“ Grantová agentura České republiky [17-01116S]. FSV UK.
2017 - 2018: člen týmu Centrum pro výzkum kolektivní paměti, FSV UK
2016 - hlavní řešitel: Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu,” Institute of Sociological Studies (FSV UK), Specifický vysokoškolskývýzkum (SVV), MŠMT
2013 -2015: Marie Curie Experienced Research Fellow, principal research fellow, EC FP7 IEF Marie Curie Project, “Football Fandom, Reflexivity and Social Change” (FANSREF)
2010 – 2013 WP koordinátor and člen týmu, EC FP7 projekt “European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency” (EUROHOPE)

sociologie zdraví, nemoci a medicíny, sociologie sportu, sociální teorie, migrace