Aktuální výzvy programu H2020

věda a výzkum - aktuální výzvy

Aktuální výzvy programu H2020

Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (IF)

IF podporují další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility (vč. možnosti krátkodobých stáží, ideálně v soukromém sektoru), návrat výzkumných pracovníků ze třetích zemí zpět do Evropy i návrat do výzkumu po přerušení vědecké kariéry.

MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (IF)   

  • opening date: 12. 4. 2018
  • fakultní deadline: 5. 9. 2018

Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (CO-FUND)

Spolufinancování ze strany Evropské komise se vztahuje na financování celých programů, podporujících buď individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky nebo doktorské studijní programy pro začínající výzkumné pracovníky. Ze zdrojů EU lze financovat pouze některé kategorie nákladů (náklady na mzdu výzkumných pracovníků a na management projektu), a to ve výši stanovené v aktuálním pracovním programu. 

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2018 

  • opening date: 12. 4. 2018
  • fakultní deadline: 20. 9. 2018  

MSCA CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES 2019 

  • opening date: 4. 4. 2019
  • fakultní deadline: 19. 9. 2019

Inovativní školící sítě (ITN) 

ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru.

INNOVATIVE TRAINING NETWORKS (ITN)

  • opening date: 13. 9. 2018
  • fakultní deadline: 8. 1. 2019

Aktuální seznam výzev naleznete na webové stránce FSV UK – Věda a výzkum

Pro více informací prosím kontaktujte Lenku Zemanovou z Oddělení vědy na lenka.zemanova@fsv.cuni.cz