28. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

28. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 28. ročník soutěže o Bolzanovu cenu.

Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou studentům a absolventům. Uděluje se studentům a absolventům Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem zpracované v průběhu studia. Jde o mimořádné ocenění jednotlivců z řad studentů UK. Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí: společenskovědní včetně teologie, přírodovědná a biomedicínská. Udělení ceny se osvědčuje diplomem a je s ním spojena peněžitá odměna.

Cena a přihláška do soutěže se řídí Statutem cen udělovaných studentům a absolventům Univerzity Karlovy. Více o Bolzanově ceně naleznete zde. 

Přihlášky s vyjádřením fakulty lze posílat na adresu katerina.hovorkova@ruk.cuni.cz do 31. října 2021