Život na fakultě

Život na fakultě

Studium na FSV UK zdaleka nespočívá jen v pravidelné docházce na přednášky a semináře! Studenti během semestru podnikají velké množství akcí, ať už jde o kulturu, politická témata, sportovní klání či společenské večery. 

Aktuality

 • Odstartoval 5. ročník Juniorské Univerzity Karlovy

  Již pátým rokem se FSV UK účastní Juniorské univerzity, simulace studia na Univerzitě Karlově pro studenty středních škol. S přednáškou o vlivu ČR na legislativu EU vystoupí dr. Knutelská a o izraelských osadách na Západním břehu oohovoří dr. Záhora (oba z IPS FSV UK).

 • IMS zve na kurzy hostujících profesorů

  Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK hostí v zimním semestru 2019/2020 uznávané německé historiky, Prof. Güntera Wollsteina, Prof. Volkera Zimmermanna a dlouhodobě také Prof. Borise Bartha. Jejich kurzy si mohou zapsat studenti Bc. a Mgr. programů napříč celou Univerzitou.

 • Otevíráme Herzlovo centrum izraelských studií

  FSV UK zahajuje činnost Herzlova centra izraelských studií. Nově vzniklé inter-disciplinární výzkumné pracoviště je mimořádným přínosem pro vědu i výuku.

 • FSV součástí unikátního programu prg.ai Minor

  Šest strukturovaných bloků, šestnáct předmětů, jedna příležitost prohloubit a rozšířit pochopení umělé inteligence. To je nový prg.ai Minor - pilotní program vyučovaný napříč FSV UK, MFF UK, FIT ČVUT a FEL ČVUT.

 • ISS zve na kurz hostujících profesorek o mezigenerační solidaritě

  Institut sociologických studií FSV UK nabízí studentům navazujícího a doktorského studia účast v kurzu "Elderly Care and Intergenerational Solidarity in International Context". Povedou ho hostující profesorky Ariela Lowenstein a Ruth Katz z Haifské univerzity (IZR).

 • 26. ročník soutěže o Bolzanovu cenu

  Rektor Univerzity Karlovy vyhlásil 26. ročník soutěže o Bolzanovu cenu. Jedná se o prestižní ocenění studentů Univerzity Karlovy za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a interdisciplinárním tematickým přesahem.