Společenské vědy studentům

pozastavení činnosti

činnost projektu byla v ak. roce 2018/2019 studenty dočasně pozastavena

O projektu

Projekt Společenské vědy studentům vznikl s cílem motivovat studenty středních škol a gymnázií ke studiu společenských věd. Zároveň může být průvodcem mezi studijními obory v této oblasti a poskytnout vhled do mezioborových souvislostí. Přednášky, které pořádáme, poskytují jak opakování a rozšíření oborových základů, tak zajímavý náhled na současné české i světové společenské dění, zasazené do kontextu globálních souvislostí.

Témata

  Hoaxy a fámy (nejen) v médiích

  • význam fám pro člověka – proč jim věříme a šíříme je
  • fámy, hoaxy, fake news, dezinformace – jak se vyznat v pojmech
  • efekty šíření fám
  • fámy v médiích a novinářská etika
  • jak ověřovat zdroje

  Co o nás ví sociální sítě a internet

  • jak nás sociální sítě ovlivňují – otázka etiky
  • jak sociální sítě a internetové vyhledávače generují obsah pro uživatele
  • jaká data sociální sítě shromažďují a jak to zjistit (studenti si sami vyzkouší, jak data zjistit a zabezpečit)
  • jak se vyznat v obsazích sociálních sítí – reklama, skrytá reklama, advertoriál, sponzorovaný příspěvek
  • seznámení s koncepty a fenomény sociologie a sociální psychologie
  • problematika kyberšikany

  Média a politika

  • vztah médií, veřejnosti a politiky
  • role médií a žurnalistů (nastolování agendy, rámcování)
  • jak funguje politický marketing (aktéři, principy, otázka etiky)
  • co je populismus a jak jej rozpoznat
  • přednáška je doplněna o praktické ukázky a cvičení

  Svoboda projevu

  • co je to svoboda projevu a jaký je její význam
  • cenzura a autocenzura
  • svoboda médií – jak se liší u nás a ve světě
  • svoboda projevu na internetu – k čemu svádí zdání anonymity
  • jednotlivá témata si ukážeme na příkladech z českých a zahraničních médií
  • nezbytnou součástí přednášky je spolupráce a diskuse se studenty

  Výzkum ve společenských vědách – rizika (ne)záměrné manipulace a zkreslení

  • zaměřeno na kvantitativní výzkum – dotazníková statistická šetření, průzkumy trhu
  • celá přednáška je interaktivní – studenti si pod dohledem lektorů ilustračně projdou proces výzkumu krok po kroku
  • u jednotlivých kroků si ukážeme jakým způsobem může dojít k záměrnému i nezáměrnému zkreslení
  • jak správně interpretovat výsledky výzkumu
  • na závěr ukážeme konkrétní příklady vychýlených výzkumů

  Gamifikace – hry v našem životě

  • význam her v historii člověka
  • definice hry – game vs. play
  • hry a učení (Jane McGonigal)
  • gamifikace a marketing (Malcolm Gladwell)
  • příklady dobré a špatné praxe

  Průběh přednášek

  Hodina společenských věd pro studenty SŠ je uzpůsobena délce vyučovací hodiny (lze se ovšem domluvit i na jiné délce). Hodinu vedou dva zkušení lektoři z řad studentů FSV UK. V ní je se studenty interaktivní formou probráno zvolené téma přednášky, studenti jsou do přednášky zapojováni hrami, krátkými průzkumy a dotazy, které jim lektoři pokládají, zároveň se ovšem lektoři pokoušejí studenta ke správné odpovědi logicky přivést.

  Cílem je představit studentům témata interaktivní, praktickou a hravou formou. K tomu využíváme obrazové prezentace a videa. Pro vyšší ročníky (zejména septimy a oktávy) jsou určené přednášky s odbornější tematikou, pro nižší ročníky (kvinty a sexty) jsou uzpůsobeny přednášky obecnější. Přehled nabízených témat přednášek najedete v sekci Témata přednášek.

  Partnerské školy

  Partnerské školy dlouhodobě spolupracují s Fakultou sociálních věd UK a participují v rámci projektu Společenské vědy studentům. Cílem tohoto partnerského programu je sblížení středních škol a gymnázií s vysokoškolským prostředím a motivovat studenty středních škol k zájmu o vysokoškolské vzdělávání. V rámci projektu Společenské vědy studentům nabízíme partnerským školám jako prvním nové přednášky a možnost šíře spolupracovat s Fakultou sociálních věd UK. Jsme schopni zajistit studentům partnerských škol exkurze na Fakultě sociálních věd s výkladem, přístup na vybrané přednášky i přístup na další vzdělávací akce pořádané FSV UK. V neposlední řadě pak může partnerská škola spojit své jméno se jménem FSV UK na svých propagačních materiálech (webové stránky, prospekty).Výměnou za to partnerská škola garantuje lektorům Společenské vědy studentům možnost uspořádat na škole dvakrát za pololetí přednášku, dle výběru vedení SŠ či vyučujícího daného předmětu. Dále také Fakulta sociálních věd i projekt Společenské vědy studentům smí spojit své jméno se jménem SŠ za účely propagace. Partnerská škola tak bude uvedena na našich oficiálních propagačních materiálech (webové stránky, prospekty). 

  Napsali o nás

  Jak nás objednat

  Nejjednodušší cestou je nás kontaktovat telefonicky na čísle +420 606 592 159 či elektronicky na e-mailu svs@fsv.cuni.cz.

  Náš tým

  Bc. Lenka Vataščinová – studentka mediálních studií s původním multimediálním zaměřením převážně na 3D grafiku a s velkou vášní pro počítačové hry, kterou v jejím volném čase můžete vidět na pódiu s gospelovým sborem či ochotnickým divadlem

  Bc. Daniela Vlčková – po absolvování pedagogického oboru šla za svým snem a začala studovat média na FSV UK, pracuje jako elév v novinách, baví ji politika a snaží se vzdělávat v emoční inteligenci, zajímá se o tzv. zero waste a low cost cestování 

  Bc. Nina Mrnková – specializuje se na moderní dějiny médií, židovská média a komunistickou propagandu, ve svých přednáškách čerpá hlavně z praxe v politickém marketingu, PR a nově i z pozice eléva na zpravodajském serveru

  Bc. Theodora Holcová – studuje obor Mediální studia, ve volném čase pracuje jako dobrovolnice pro Člověka v tísni, miluje Monthy Pythony a zajímá se o politické dění

  Bc. Kristýna Bártová – studuje Mediální studia a zajímá se o HR, ve kterém také pracuje, volný čas nejraději tráví v přírodě, objevováním nových míst a venčením pejsků z útulku

  Bc. Adéla Sílešová –  studentka žurnalistiky, zajímá se zejména o média, marketing, neformální vzdělávání či sport a nevynechá žádnou příležitost k cestování

   

  Přidejte se k nám:

  Láká vás možnost získat zkušenosti s prezentací před velkým a náročným publikem? Chcete inspirovat svým příkladem středoškolské studenty? Pak neváhejte kontaktovat Lenku Vataščinovou na e-mailu: svs@fsv.cuni.cz či telefonicky: +420 606 592 159.

  FAQ

  Jak dlouho trvá přednáška společenských věd pro studenty?

  Přednáška trvá zpravidla 90 minut, po dohodě lze délku upravit pro účely vyučování. Přednášku je možné vést v celku nebo s přestávkou (tedy 2x 45 minut), tak jak jsou Vaši studenti zvyklí.

  Jak je možné si přednášku objednat?

  Přednášku je možné si objednat na e-mailu svs@fsv.cuni.cz nebo na telefonním čísle +420 606 592 159. Obratem pro Vás najdeme nejvhodnější termín. Zároveň se s Vámi dohodneme na tématu přednášky z našeho výběru a jiných detailech.

  Kolik přednáška stojí?

  Veškeré přednášky jsou pro střední školy a gymnázia v ČR zcela zdarma.

  Jaké vybavení přednášející potřebují? Jaké vybavení mám jako zástupce školy přednášejícím zajistit?

  K přednáškám je nutné zajistit projektor s plátnem a reproduktory, neboť přednáška je z hlediska interaktivity doprovázena obrázky a videy.