Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty

Zde najdete přehled všech aktuálně řešených projektů financovaných ze zdrojů mimo UK a projektů Grantové agentury UK. 

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

19-06841S Dopady populismu na generaci mladých voličů Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 2019-2022
19-02986S Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 2019-2022
19-08512S Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2022
19-15650S Správa centrálních bank: Transparence a komunikace po krizi prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2019-2022
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2022
19-11397S Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině Mgr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2022
19-26812X (příjemce Centrum pro otázky životního prostředí UK) Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2023
20-17044S Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikace prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2020-2022
20-05069S Ústavní zvyklosti ve střední Evropě doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 2020-2022
20-03517S Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní
výsledky
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 2020-2022
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2020-2022
21-18033S Domov jako veřejněpolitický nástroj: emotivní dimenze domova v době karanténních opatření
COVID-19 v Česku
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. (1. rok řešení Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D.) 2021-2023
21-14872S Bratrovražedné zběhnutí: jak krevní msta formuje protidžihádistickou mobilizaci prof. PhDr. Emil Aslan Ph.D. 2021-2023
21-05547M Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX) doc. Petr Janský, Ph.D. 2021-2025
21-06818S Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální
úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí.
RNDr. Tereza Freidingerová Ph.D. 2021-2023
21-08124S Ratifikace všeobecných smluv o kontrole zbrojení: vysvětlující faktory doc. PhDr. Jan Karlas M.A., Ph.D. 2021-2022
21-09231S Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investic doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 2021-2023
21-16738S Společenské vnímání demence: kulturní reprezentace a subjektivní postoje PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. 2021-2023
21-23328S Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2021-2024
21-28556S Role online médií v konstruování, vyjednávání a praktikování aktivního občanství dětí Mgr. Markéta Supa, Ph.D., MA, PGCE 2021-2024
22-00800S Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatu doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 2022-2024
22-19382S Domácí násilí v poválečné rekonstrukci. České země 1945-1953 doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2022-2024
22-08336S Vzájemná interakce vlastní a cizí perspektivy v politickém rozhodování: perspektiva kvantové sociální vědy Mgr. Jakub Tesař, Ph.D. 2022-2024
22-12099S Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 2022-2024
22-13347S (příjemce Ostravská univerzita) Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru doc.PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2022-2024
22-34744S (příjemce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) Rearktikulace totalitních minulostí a polarizace společnosti: Lokální podoby zahraničních emancipačních hnutí a jejich recepce v online prostředí PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2022-2024

Technologická agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TL01000181 Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru PhDr. Nikola Schmidt, Ph.D. 2018-2021
TL01000544

Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2018-2020
TL01000491 Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 2018-2021
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2018-2021
TL01000220 Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

2018-2021

TL01000253

Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Mgr. Markéta Supa, Ph.D., MA, PGCE 2018-2021

TL01000322

Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik

PhDr. Vít Střítecký M.Phil., Ph.D. 2018-2020

TL01000432

(hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.)

Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2018-2022
TL02000288 Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2019-2021
TL02000540 Přímá volba starostů PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 2019-2021
TL02000119 Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 2019-2021
TL02000352 Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 2019-2021
TL02000132 Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021

FW01010468

(hlavní příjemce - Newton Technologies a.s.)

Multimediální platforma Beey

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)

2020-2021
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2020-2023
TL03000123 (hlavní příjemce Post bellum o.p.s., hlavní spolupříjemce na UK - FF) Expozičnı́ vzdělávacı́ nástroje Paměti národa pro 21. stoletı́ Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023
TL03000152 (hlavní příjemce Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) Umělá inteligence, média a právo PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023
TL04000176 Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2020-2022
TL05000054 Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové podpory doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 2021-2023
TL05000057 Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2021-2023
TL05000550 (hlavní příjemce Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2021-2023
TL05000626 (hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.) Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době Hana Kubátová, M.A., Ph.D. 2021-2023

Horizon2020

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

681228

Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. - koordinátor

2016-2022

765224 (koordinátorské pracoviště - University College London)

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE)

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2022
770342 (koordinátorské pracoviště - Zentrum für Sociale Innovation GMBH) Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C)

Mitchell Young, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021

770515 (koordinátorské pracoviště - The Glasgow Caledonian University)

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS)

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021

770142 (koordinátorské pracoviště - Katholieke Universiteit Leuven) Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT)

doc. Paul Blokker, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2022
210490939  (koordinátorské pracoviště - Magyar Tudomanyos Akademia) Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe  (DEMOS) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2018-2022
210501334 (koordinátorské pracoviště - University College London) Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL) Maria Alina Asavei, Ph.D. (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2019-2022

870647 (koordinátorské pracoviště - Lunds Universitet)

Legal Cultures and Business Environments in Central Asia (CENTRAL ASIAN LAW)

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)

2020-2024

101004488 (koordinátorské pracoviště 
- Libera Universita Di Lingue E Comunicazione)          
European Media Platforms: Assessing Positive and Negative Externalities for European Culture (EUMEPLAT) prof. Nico Carpentier, Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)
2021-2024
965280 (koordinátorské pracoviště - Tampereen Korkeakoulusaatio Sr) Addressing Vaccine Hesitancy in Europe (VAX-TRUST) doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)

2021-2024

870245 (koordinátorské pracoviště - Centrum pro otázky životního prostředí UK) Global Excellence in Modelling Climate and energy Policies (GEOCEP) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)
2022-2026

 

MŠMT - program ERC CZ

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

LL2006

The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe (ReEnchEu)

Alessandro Testa, B.A., M.A., Ph.D.

2020-2022

Evropská komise - CEF Telecom

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
2020-EU-IA-0267

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2021-2024

Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

       
       

410920 A-SP

Potřeby osob s dětskou mozkovou obrnou v kontextu systému zdravotní a sociální péče ČR Vladimíra Tomášková 2020-2022

442120 A-SP

Absence radikalizace k politickému násilí u romské menšiny Markéta Kocmanová 2020-2022

454120 A-EK

Efekt nelineárního tarifu na poptávku po energiích a investic do předmětů dlouhodobé spotřeby v tranzitivních ekonomikách: Odhady využívající mikro data a přirozený experimet Salim Turdaliev 2020-2022

736120 A-EK

Účinky měnové a makroprudenční politiky v rámci novokeynesovského modelu s heterogenními agenty Mohammad Ali Elminejad Anjileh 2020-2022

1018120 A-FGM

Principy uplatnění vedoucí úlohy KSČ v řízení vysílacích médií od dubna 1969 do prosince 1989 Daniel Růžička 2020-2022

1116120 A-SP

Permanentní opakování komunálních voleb: zablokované obce? Soňa Krpálková 2020-2022

1300120 A-EK

Vliv cenových hladin na indikátory příjmové nerovnosti a chudoby Marek Šedivý 2020-2022

1308220 A-EK

Vliv dostupnosti praktických lékařů pro děti a dorost na zdravotní stav dětí v České republice: současná situace a výhled do budoucna Lenka Šlegerová 2020-2022

1313620 A-SP

Migrační krize v Evropské unii: Formování preferencí a vyjednávání Kristián Földes 2020-2022

1516120 A-EK

Ovlivňují sociální konexe úspěšnost grantových projektů? Dominika Špolcová 2020-2022
212121 A-FGM

Vliv Vojtěcha Dolejšího na řízení československých médií po 2. sv. válce

Roman Chrenčík 2021-2023
371721 A-SP Účinky subjektivních a objektivních ukazatelů nerovnosti na pozitivní duševní zdraví ve srovnávací perspektivě s využitím víceúrovňové analýzy Atefeh Bagherianziarat 2021-2023
264721 A-FGM Sport, média, publikum a zpravodajské hodnoty Miroslav Langer 2021-2022
331021 A-SP Nehierarchický model spravování projektů Lukáš Kotyk 2021-2023
341421 A-EK

Měnové kurzy a rychlost ekonomického oživení

Boris Fišera 2021-2022
332921 A-SP Veřejná diplomacie mezinárodních organizací Adéla Blažková 2021-2023
327421 A-EK Poptávka domácností po energii, zavádění energeticky úsporných technologií a výpadky elektřiny v tranzitivních ekonomikách Yermone Sargsyan 2021-2023
284121  A-SP

Technologické inovace a narušení: vyhlídky pro státní aparáty v 21. století

Luka Nikolić 2021-2022
344021  A-EK Dopad evropské směrnice 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů na výkonnost a rizikovou expozici hedgeových fondů Fan Yang 2021-2022
310221  A-SP Reflexe konceptu Metagovernance v zapojování soukromého sektoru do rozvojové spolupráce: Případová studie České republiky a Belgie Michaela Ditrych Lenc 2021-2023
262421 A-FGM Proměny komunikace církve ve třetím tisíciletí: Reforma vatikánských médií a její dopady v době krize důvěryhodnosti Tereza Zavadilová 2021-2022
316521 A-EK

Hluboké zpětnovazební učení při oceňování aktiv

Lenka Nechvátalová 2021-2023
327521 A-SP Možnosti a schopnosti obcí jako zřizovatelů škol v kontextu fragmentované municipální i školské struktury Jakub Černý 2021-2022
308621 A-SP Ženy problémově užívající alkohol jako cílová skupina veřejné politiky - zasloužená či nezasloužená skupina? Kateřina Tůmová 2021-2022
297521 A-EK

Poměr účetní k tržní hodnotě akcie, likvidita a očekávané výnosy

Josef Bajzík 2021-2023
317721 A-SP

Stejný nebo odlišný? Proč se migranti starousedlíci negativně vymezují vůči nověpříchozím imigrantům?

Katarína Aslan 2021-2022
314821 A-HN Východoněmečtí architekti na globálním Jihu: NDR, architektonické projekty OSN a globální socialismus v pozdní studené válce Jacob Marcks 2021-2023
343221 A-SP

Vyjednávání cílů environmentálního vzdělávání v organizačním poli

Ivan Cuker 2021-2022
321921  A-EK

Nerovnost bohatství: Odhad horního okraje distribuce

Daniel Kolář 2021-2023
70222 A-SP Diabetes mellitus II. typu jako aktuální problém veřejné a sociální politiky z pohledu behaviorální ekonomie a její nudge teorie Radek Kovács 2022-2024

78122 A-EK

Počasí, kriminalita a agresivita Vojtěch Mišák 2022-2024
88222 A-SP Mediální viditelnost protestních hnutí v době po Arabském jaru v regionu MENA Tereza Plíštilová 2022-2024
88322 A-SP Trans* rodiny v České republice Nela Andresová 2022-2023
130122 A-EK Zdanění korporací a transparentnost: evidence z nových domácích a zahraničních zdrojů dat Evgeniya Dubinina 2022-2024
152222 A-EK Elasticita substituce mezi nativní a přistěhovaleckou pracovní silou: meta-analýza Klára Kantová 2022-2024
172122 A-SP Nově objevující se vesmírné agentury v kontextu geopolitiky vesmíru Marek Štoudek 2022

227622 A-EK

Meta-analýzy dopadu měnové politiky na hospodářskou aktivitu Vojtěch Molnár 2022-2024
246422 A-SP Proč je veřejnost zapojená do činnosti mezinárodních organizací? Analýza účasti veřejnosti na aktivitách mezinárodních organizací od roku 2000 Jan Dostál 2022-2024
254322 A-EK Přesouvání zisků nadnárodními korporacemi: neprozkoumané nepřímé náklady, rekonstrukce dat a závislosti vyššího řádu Valeria Secchini 2022-2024
260722 A-FGM Diskurzivní konstrukce "tureckosti" v dětských časopisech vydávaných v Severokyperské turecké republice v letech 1974-1986 Mazlum Kemal Dağdelen 2022-2023
268122 A-SP Co může pěstování avokáda v Libanonu říct neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí Layla Bartheldi 2022-2024  
278222 A-EK Dopad úvěrové expanze na nerovnost příjmů a bohatství Jan Mošovský 2022-2024
286322 A-FGM Přivlastnění hodnoty digitální hratelnosti: Boj publika a producenta Daniel Nielsen 2022-2024
292322 A-SP Měnící se společenské významy menstruace – role tabu, rituálů a jednání ve zkušenosti indických žen Aysha Farhana Chakkampully 2022-2024
292922 A-FGM Vladimír Remek na pomezí vědy a propagandy ve vysílání ČST a ČsRO Aleš Doležal 2022-2023
295122 A-SP Rozdílné úrovnĕ radikalizace muslimské mládeže v Albánii a Kosovu: Vysvĕtlující studie Kledian Myftari 2022-2024
295522 A-EK Kombinované technické a ekonomické modelování skladování energie pro hybridní systémy fotovoltaiky a větrné energie Paulo Rotella Junior 2022-2024
298522 A-FGM Revízia objektivity na príklade mediálneho obrazu prezidentky Zuzany Čaputovej na českých spravodajských weboch Martina Švecová 2022-2023
302422 A-SP Proměna vnitřního fungování poboček celostátních politických stran ve Skotsku v kontextu devoluce Marie Skutilová 2022-2023
307422 A-SP Algoritmické kompetence jako zdroj moci v prostředí algoritmického managementu práce? Případ řidičů Uber a Bolt v Česku Tereza Svobodová 2022-2023
309022 A-SP Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu Kristína Országhová 2022-2024
312122 A-FGM Explorativní výzkum komerčních dezinformací se zaměřením na problematiku Brand Safety Jindřich Oukropec 2022-2023

 

Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

VH20182020040 Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS Ing. Lenka Brehovská, Ph.D. 2018-2021
VI04000044 Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19 Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. 2021-2022

Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

DG20P02OVV024

"Wenzel a jeho noviny" - historie českého tisku v "rakouské" Vídni PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 2020-2022

S 5559/2021

Evropská observatoř žurnalistiky

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2021

 

Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Univerzita Karlova

2017-2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Univerzita Karlova 2017-
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Masarykova univerzita 2018-2022
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432 Výzkum komunikace MŠMT a přímo řízených organizací ve vztahu k různým skupinám stakeholderů Univerzita Karlova 2020-2022

Evropský sociální fond

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.03.3.X/0.0/15_124/0006483

(hlavní příjemce - Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.)

Města a inkluzivní strategie

Mgr. Marie Jelínková, Ph.D.

(odpovědná řešitelka na FSV UK) 

2017-2020

International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

22130096 Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe Agata Ładykowska, Ph.D. 2022-2023
21910049 (hlavní příjemce - Uniwersytet Warszawski) The Impact of Brexit on Migration from the V4 Countries: migrant strategies Mgr. Karel Čada, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2022
21910314(hlavní příjemce - ZIP Institute) Empowering Youth and Grassroots Organisations to
Advocate for Social Service Delivery at Local Level
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2021

MŠMT - Aktion Ősterreich

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

84p15

Česko-rakouský seminář a studentský workshop k nejnovějším středoevropským dějinám

PhDr. Alena Zelená, Ph.D. 2019

ERASMUS+

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

574420

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2021

 

587704 (hlavní příjemce - Universität zu Köln) Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion (VIADUCT) prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2017-2020
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2021

610516

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2019-2023

2018-1-PL01-KA203-050674 (hlavní příjemce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eurasian Insights: Strengthening Central Asian Studies in Europe (EISCAS)

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021
610567-EPP-1-2019-1-CZ-EPPKA1-JMD-MOB European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme PhDr. Martin Mejstřík 2019-2025
610505-EPP-1-2019-1-CZ-EPPJMO-CHAIR Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states' Security doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2019-2022
612970-EPP-1-2019-1-CZ-SPO-SCP (hlavní příjemce - Český horolezecký svaz) EUMA - improvement of good governance of climbing and mountaneering in Europe (EGG) doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2022
2020-1-NL01-KA203-064782 (hlavní příjemce - Universiteit Leiden)  E-NOTE - European Network of on
Teaching Excellence
doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)  2020-2023
2020-1-DE02-KA204-007447 (hlavní příjemce - ISIS GmbH ) Smart for Democracy and Diversity - Digital Education Concepts for Diversity and Democratic Participation Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023

2021-1-PL01-KA220-HED-000023034 (hlavní příjemce - Adam Mickiewicz University in Poznan)

Mapping & Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

2021-2024

101048028- EGoCE

Evolution of Governance in (Post)Constitutional Europe

prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

2022-2024

Economic and Social Research Council

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

ES/V003453/1

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Mobilisation of foreign fighters in the former Soviet Union

prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2022-2024

 

Česko-německý fond budoucnosti

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4_21_11501

(hlavní řešitel Univerzita Řězno)
 

Česko-německá studia - podpora stipendistů / Deutsch-Tschechische Studien - Unterstützung der Stipendiatinnen/Stipendiaten

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2021
8_21_11415 Doprovodný program k výstavě „Erika Mann. Kabaretní umělkyně – válečná reportérka – politická komentátorka" doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 2021
4-22-12420

Výzkumný seminář v Hejnicích 2022

doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

2022

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3

Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

  Gemainsamer Studienkurs der LMU Munchen, der Karls Universotat in Prag und Jagielonnen Universitat in Krakau za FSV Irena Kalhousová, Ph.D. 2021-2022

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (MISTRA)

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

DIA 2017/09

(hlavní příjemce - Swedish University of Agriculture)

Programme on Environmental Communication doc. Nico Carpentier, Ph.D. (hlavní řešitel za FSV UK) 2019 - 2023

 

Volkswagen Stiftung

Číslo platformy

Název platformy

Hlavní řešitel

Doba trvání

  Alter(n) als Zukunft. Zkukunftsbezogenes Alternhandeln in Kulturgleichender Perspektive. 

Univerzita Mnichov

hlavní řešitel za FSV: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

2018-2022
  Historical Tensions between Interna-tional Business and National Taxation: A Challenge for Europe Today

Bayreuth University

hlavní řešitel za FSV: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

2022-2026

Fondy EHP a Norska

Číslo projektu Název Projektu Hlavní řešitel Doba trvání 
LP-HRMGSA-017 Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva

Iuridicum Remedium, z.s.

hlavní řešitel za FSV: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

2022-2024

 

COST Actions

Číslo platformy

Název platformy

Hlavní řešitel

Doba trvání

IS1308

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Prof. Toril AALBERG 

Řešitel za FSV:

Mgr. Ondřej Pekáček

od roku 2017

CA15101

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

Prof. Peter KNIGHT 

Řešitel za FSV: 

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

od roku 2016

CA17135

Constitution-making and deliberative democracy

Prof. Min REUCHAMPS 

řešitel za FSV: PhDr. Paulus Blokker, Ph.D. 

2018
CA18136 Re-analysing participatory intensities and knowledge production in the academic-artistic Respublica! intervention

Prof. Florian SCHNEIDER

řešitel za FSV: doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019
CA18230

Interactive Narrative Design for Complexity Representations

Prof. Hartmut Koenitz

řešitel za FSV: Doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019

Malé granty Americké ambasády v ČR

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
  Dissent in Transatlantic Perspective

PhDr. Mgr. Kryštof Kozák, Ph.D.

2021