Aktuálně řešené projekty

Přehled všech aktuálně řešených projektů financovaných ze zdrojů mimo UK a projektů Grantové agentury UK

.

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

18-21011S Daňové ráje a finanční tajemství Petr Janský, Ph.D. 2018-2020
18-23993S Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. 2018-2020
18-18760S Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 2018-2020
18-10042S Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D. 2018-2020
18-25924S Transnacionální populismus a evropská demokracie doc. Paul Blokker, Ph.D. 2018-2020
18-13807S Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačních studiích v letech (1950 -1976) prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 2018-2020
18-05244S  (hlavní příjemce - Vysoká škola ekonomická v Praze) Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2020
18-02513S Meta-analýzy determinant akciových výnosů doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 2018-2020
18-26714S (hlavní příjemce - UK Centrum pro otázky životního prostředí) Rozvinutí soustavy hybridních modelů pro posuzování dopadů regulací:CGE-TIMES Mgr. Vědunka Kopečná (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2018-2020
19-06841S Dopady populismu na generaci mladých voličů Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 2019-2021
19-02986S Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 2019-2021
19-08512S Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021
19-15650S Správa centrálních bank: Transparence a komunikace po krizi prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021
19-11397S Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině Mgr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-23794S Konceptualizování Multiple Streams Framwork jako vědeckého výzkumného programu: Systematická perspektiva jeho vývoje PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 2019-2020
19-26812X (hlavní příjemce Centrum pro otázky životního prostředí UK) Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. 2019-2023
20-17044S Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikace prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2020-2022
20-05069S Ústavní zvyklosti ve střední Evropě doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 2020-2022
20-03517S Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní
výsledky
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 2020-2022
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2020-2022

Technologická agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TL01000181 Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru PhDr. Nikola Schmidt, Ph.D. 2018-2021
TL01000544

Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2018-2020
TL01000491 Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 2018-2021
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2018-2021
TL01000220 Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

2018-2021

TL01000253

Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Mgr. Markéta Zezulková Ph.D., MA, PGCE 2018-2021

TL01000322

Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik

PhDr. Vít Střítecký M.Phil., Ph.D. 2018-2020

TL01000432

(hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.)

Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2018-2022
TL02000288 Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2019-2021
TL02000540 Přímá volba starostů PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 2019-2021
TL02000119 Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 2019-2021
TL02000352 Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 2019-2021
TL02000132 Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021

FW01010468

(hlavní příjemce - Newton Technologies a.s.)

Multimediální platforma Beey

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)

2020-2021
TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2020-2023
TL03000152 (hlavní příjemce Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) Umělá inteligence, média a právo PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023

Horizon2020

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

681228

Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. - koordinátor

2016-2020

727145 (koordinátorské pracoviště - Universiteit Utrecht)

Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)

Mgr. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2016-2019

765224 (koordinátorské pracoviště - University College London)

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE)

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021
770342 (koordinátorské pracoviště - Zentrum für Sociale Innovation GMBH) Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C)

Mitchell Young, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2020

770515 (koordinátorské pracoviště - The Glasgow Caledonian University)

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS)

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2020

770142 (koordinátorské pracoviště - Katholieke Univeriteit Leuven) Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT)

doc. Paul Blokker, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2022
210490939  (koordinátorské pracoviště - Magyar Tudomanyos Akademia, Budapest ) Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe  (DEMOS) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2022
210501334 (koordinátorské pracoviště University College London) Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL) Maria Alina Asavei, Ph.D. (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2019-2022

 

Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

624218 A-SP Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu Jitka Wirthová 2018-2020
692718 A-SP Mapování debaty o autonomních zbraňových systémech: Moc, preference a volbá přístupu Ondřej Rosendorf 2018-2020
846218 A-HN Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí Ekaterina Zheltova 2018-2020
1084218 A-SP Celebrita nových médií: Proměna světa celebrit v éře sociálních sítí Jakub Sedláček 2018-2020
1142218 A-EK Korporátní zisky německých mezinárodních společností Sarah Godar 2018-2020
1150218 A-FGM Sociokulturní role festivalu v městském prostředí a jejich percepce místní komunitou Petra Jansa 2018-2020
1154418 A-EK Daňově motivované převodní ceny v nadnárodních společnostech Tereza Palanská 2018-2020
1270218 A-EK Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně Martin Hronec 2018-2020
1734218 A-FGM Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky a USA Anna Zunová 2018-2020
1868218 A-SP Politické bezvládí a byrokratická autonomie: Správa velkých měst po rozpadu koalic Lucie Němcová 2018-2020
1870218 A-SP Procedurální změny a postavení Senátu v rámci politického systému USA Jakub Dopieralla 2018-2020
26119 A-SP Kdo zasedá? Zastoupení států u mezinárodních organizací Václav Vlček 2019-2021
164119 A-HN Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Jakub Střelec 2019-2021
338119 A-FGM Sportovní komunikace na sociálních sítích: Analýza oficiálních facebookových stránek českých profesionálních sportovců a přijímání jejich sdělení publikem Kateřina Turková 2019-2020
402119 A-SP Proruští separatisté v Donecku: Zahraniční podpora povstání Martin Laryš 2019-2020
552119 A-SP Implementační bariéry v psychiatrické péči: Jaké překážky brání překlenout propast mezi evidencí a praxí? Alexandr Kasal 2019-2021
730119 A-SP Model občanské integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky Anna Simbartlová 2019-2020
862119 A-EK Finanční modelování obnovitelných zdrojů energie Biniy Zhang 2019-2021
1034519 A-EK Finanční rozvoj a příjmová nerovnost Nino Buliskeria 2019-2021
1062119 A-EK Globalizace výzkumu: Srovnání v čase i v prostoru Vít Macháček 2019-2020
1188119 A-EK Riziko v různých horizontech, vyšší momenty a oceňování aktiv Josef Kurka 2019-2021
1294119 A-SP Obcházení tyranie vzdálenosti: Determinanty schopnosti projekce vojenské moci Vojtěch Bahenský 2019-2021
1298119 A-SP Mezi dvěma stranami téže mince: Analýza mnohačetných podob Bitcoinu v interakci se státními kontrolními mechanismy Martin Tremčinský 2019-2020
1372519 A-EK Aplikace behaviorální ekonomie na zdravotní sektor v České republice Kateřina Chadimová 2019-2021
1548119 A-EK Konkurence v korporátních daních Nikol Poláková 2019-2021
856119 A-SP Politické a ekonomické hrozby ukrajinské závislosti na vývozu do Ruska Zachary John Kramer 2019-2021

356120 A-EK

Mají ženy prospěch z minimální mzdy? Olena Chorna 2020-2021
384120 A-SP Mezistranická a vnitrostranická mobilita politických kandidátů Michael Škvrňák 2020-2021  

410920 A-SP

Potřeby osob s dětskou mozkovou obrnou v kontextu systému zdravotní a sociální péče ČR Vladimíra Tomášková 2020-2022

442120 A-SP

Absence radikalizace k politickému násilí u romské menšiny Markéta Kocmanová 2020-2022

454120 A-EK

Efekt nelineárního tarifu na poptávku po energiích a investic do předmětů dlouhodobé spotřeby v tranzitivních ekonomikách: Odhady využívající mikro data a přirozený experimet Salim Turdaliev 2020-2022

736120 A-EK

Účinky měnové a makroprudenční politiky v rámci novokeynesovského modelu s heterogenními agenty Mohammad Ali Elminejad Anjileh 2020-2022

744120 A-SP

Vytváření důvěry v ekonomice internetových platforem: role sociokulturních faktorů? Maksym Kolomoiets 2020-2021

1018120 A-FGM

Principy uplatnění vedoucí úlohy KSČ v řízení vysílacích médií od dubna 1969 do prosince 1989 Daniel Růžička 2020-2022

1082120 A-SP

Ospravedlnění a limity státního donucování v liberálních demokraciích Peter Wedekind 2020-2021

1116120 A-SP

Permanentní opakování komunálních voleb: zablokované obce? Soňa Krpálková 2020-2022

1150120 A-EK

Signalizuje celková nálada na trzích budoucí výnosy trhů? Příklad evropských akcií Nicolas Fanta 2020-2021

1162720 A-SP

Systémy planetární obrany - hrozba pro přežití? Jakub Pražák 2020

1292120 A-EK

Frekvenční dynamika propojenosti na trhu s ropou: vliv ekonomických a politických událostí. Emma Haas 2020-2022

1300120 A-EK

Vliv cenových hladin na indikátory příjmové nerovnosti a chudoby Marek Šedivý 2020-2022  

1308220 A-EK

Vliv dostupnosti praktických lékařů pro děti a dorost na zdravotní stav dětí v České republice: současná situace a výhled do budoucna Lenka Šlegerová 2020-2022

1313620 A-SP

Migrační krize v Evropské unii: Formování preferencí a vyjednávání Kristián Földes 2020-2022  

1430220 A-EK

Analýza trhu P2P půjček Petr Polák 2020

1434120 A-FGM

Případová studie podpory občanské participace socio-ekonomicky znevýhodněné mládeže prostřednictvím inovativní mediální výchovy Lucie Römer 2020

1516120 A-EK

Ovlivňují sociální konexe úspěšnost grantových projektů? Dominika Špolcová 2020-2022

 

Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

 

VI20152020009

(hlavní příjemce - Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva)

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

podána žádost o změnu

2015-2020

VI20172019074 Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D. 2017-2020
VH20182020040 Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS podána žádost o změnu 2018-2020

Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

DG20P02OVV024

"Wenzel a jeho noviny" - historie českého tisku v "rakouské" Vídni PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 2020-2022

S 3829/2020

Evropská observatoř žurnalistiky

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2020

S 3741/2020

Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

2020

S 3751/2020 Český film mezi uměním a průmyslem. Hospodářské dějiny českého filmu. doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 2020
83012/2019 Výzkum nakladatelských subjektů ve vztahu ke knihovnám PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 2020

 

Ministerstvo obrany

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

1901 2 1810 Nová bezpečnostní a vojenská realita ve světě v podobě reálných hrozeb a z nich plynoucích konkrétních rizik pro Českou republiku - implikace pro Vojenské zpravodajství podána žádost o změnu 2019-2020

 

Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Univerzita Karlova

2017-2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Univerzita Karlova 2017-
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Masarykova univerzita 2018-2022
       

Evropský sociální fond

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.03.3.X/0.0/15_124/0006483

(hlavní příjemce - Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.)

Města a inkluzivní strategie

Mgr. Marie Jelínková, Ph.D.

(odpovědná řešitelka na FSV UK) 

2017-2020

International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

21830237

 

Promoting Research and Discussion on the Roles of Gender and Family in the Labor Market

PhDr. Barbara Pertold-Gebická, Ph.D.

2019-2020

61610036

(hlavní příjemce - Національний Університет Острозька Академія)

The Comparative Study of Democratization

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2019

21710077

(hlavní příjemce - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2019
21910049 The Impact of Brexit on Migration from the V4 Countries: migrant strategies Mgr. Karel Čada, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2022
21910314 Empowering Youth and Grassroots Organisations to
Advocate for Social Service Delivery at Local Level
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2020

MŠMT - Aktion Ősterreich

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

84p15

Česko-rakouský seminář a studentský workshop k nejnovějším středoevropským dějinám

PhDr. Alena Zelená, Ph.D. 2019

ERASMUS+

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

587209

NIECE (New Ideas for Europeanisation from Central Europe)

prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

2017-2020

587090 NIICE (New Integration In Central Europe) prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020

574420

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2021

 

587704 (hlavní příjemce - Universität zu Köln) Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion (VIADUCT) prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2017-2020
2017-1954/001-001-EMJMD European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 2017-2021

610516

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2019-2023

2018-1-PL01-KA203-050674 (hlavní příjemce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eurasian Insights: Strengthening Central Asian Studies in Europe (EISCAS)

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021
610567-EPP-1-2019-1-CZ-EPPKA1-JMD-MOB European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme PhDr. Martin Mejstřík 2019-2025
610505-EPP-1-2019-1-CZ-EPPJMO-CHAIR Jean Monnet Chair TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states' Security doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 2019-2022
612970-EPP-1-2019-1-CZ-SPO-SCP (hlavní příjemce - Český horolezecký svaz) EUMA - improvement of good governance of climbing and mountaneering in Europe (EGG) doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2022

Česko-německý fond budoucnosti

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4_19_10083

 

Veranstaltung anlässlich des 25. Jubiläums des Deutschsprachigen Studiengangs Prag für die Deutsche und Ősterreichische Studien DSG/Prag

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

 

2019

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3

Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

Malé granty americké ambasády

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

SEZ800-18-GR-033

 

Podpora transatlantických epistemických vazeb v kritických oblastech

PhDr. Kryštof Kozák, Ph.D.

 

2019

Taiwan Foundation for Democracy

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

G19435

 

Central Europe and Taiwan: geopolitical position 3 decades after democratisation

PhDr. Martin Riegl, Ph.D.

 

2019

The Swedish Foudnation for Strategic Environmental Research (MISTRA)

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

DIA 2017/09

(hlavní příjemce - Swedish University of Agriculture)

Programme on Environmental Communication doc. Nico Carpentier, Ph.D. (hlavní řešitel za FSV UK) 2019 - 2023

 

Inter - COST (MŠMT)

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

LTC18076 Za železnou oponou doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 2018-2020

COST Actions

Číslo platformy

Název platformy

Hlavní řešitel

Doba trvání

IS1308

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Prof. Toril AALBERG 

Řešitel za FSV:

Mgr. Ondřej Pekáček

od roku 2017

CA15101

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

Prof. Peter KNIGHT 

Řešitel za FSV: 

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

od roku 2016

CA17135

Constitution-making and deliberative democracy

Prof. Min REUCHAMPS 

řešitel za FSV: PhDr. Paulus Blokker, Ph.D. 

2018
CA18136 Re-analysing participatory intensities and knowledge production in the academic-artistic Respublica! intervention

Prof. Florian SCHNEIDER

řešitel za FSV: doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019
CA18230

Interactive Narrative Design for Complexity Representations

Prof. Hartmut Koenitz

řešitel za FSV: Doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019