Aktuálně řešené projekty

Přehled všech aktuálně řešených projektů financovaných ze zdrojů mimo UK a projektů Grantové agentury UK

.

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

17-05581S

Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky evropských států

doc. Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.

2017-2019

17-10543S

Globální byrokracie: politika obsazování sekretariátů mezinárodních organizací

Michal Parízek, Ph.D., Dr. rer. pol.

2017-2019

17-18584S

Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus. Vietnamská

diaspora v České republice.

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

2017-2019

17-17085S

Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

2017-2019

17-02521S

Chudoba jako mediální spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu

PhDr. Irena Reifová, Ph.D.

2017-2019

17-01116S

Občanská angažovanost a politika zdravotní péče

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

2017-2019

17-09119Y

Struktura rodiny a kvalita života

Barbara Pertold Gebická, Ph.D.

2017-2019

18-21011S Daňové ráje a finanční tajemství Petr Janský, Ph.D. 2018-2020
18-23993S Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva. Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D. 2018-2020
18-18760S Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 2018-2020
18-10042S Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D. 2018-2020
18-25924S Transnacionální populismus a evropská demokracie doc. Paul Blokker, Ph.D. 2018-2020
18-13807S Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačních studiích v letech (1950 -1976) prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 2018-2020
18-05244S  (hlavní příjemce - Vysoká škola ekonomická v Praze) Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2020
18-02513S Meta-analýzy determinant akciových výnosů doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 2018-2020
18-26714S (hlavní příjemce - UK Centrum pro otázky životního prostředí) Rozvinutí soustavy hybridních modelů pro posuzování dopadů regulací:CGE-TIMES Mgr. Vědunka Kopečná (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2018-2020
19-06841S Dopady populismu na generaci mladých voličů Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. 2019-2021
19-02986S Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 2019-2021
19-08512S Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021
19-15650S Správa centrálních bank: Transparence a komunikace po krizi prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2019-2021
19-12941S Vyrobeno polskými soudruhy. Příběhy českých industriálních objektů a polských hostujících pracovníků ve vzájemné perspektivě Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2019-2021
19-11397S Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině Mgr. Ondřej Žíla, Ph.D. 2019-2021
19-23794S Konceptualizování Multiple Streams Framwork jako vědeckého výzkumného programu: Systematická perspektiva jeho vývoje PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. 2019-2020
19-26812X (hlavní příjemce Centrum pro otázky životního prostředí UK) Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. 2019-2023

Technologická agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TL01000181 Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru PhDr. Nikola Schmidt, Ph.D. 2018-2021
TL01000544

Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 2018-2020
TL01000491 Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 2018-2021
TL01000061 Rychlá spojení metropolitních oblastí: ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data 

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2018-2021
TL01000220 Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

2018-2021

TL01000253

Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů

Mgr. Markéta Zezulková Ph.D., MA, PGCE 2018-2021

TL01000322

Rozvoj bezpilotních technologií a jejich společenská percepce: analýza příležitostí a minimalizace rizik

PhDr. Vít Střítecký M.Phil., Ph.D. 2018-2020

TL01000432

(hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.)

Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2018-2022
TL02000288 Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2019-2021
TL02000540 Přímá volba starostů PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 2019-2021
TL02000119 Vyváženost v rozhlasovém a televizním vysílání PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 2019-2021
TL02000352 Klasifikace sociálně-psychologických parametrů osob prostřednictvím umělé inteligence a strojového vidění pro potřeby ochrany osob v reálném čase JUDr. PhDr. Tomáš Karásek, Ph.D. 2019-2021
TL02000132 Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. 2019-2021

Horizon2020

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

681228

Global Excellence in Modelling of Climate and Energy (GEMCLIME)

prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. - koordinátor

2016-2020

727145 (koordinátorské pracoviště - Universiteit Utrecht)

Combating Fiscal Fraud and Empowering Regulators (COFFERS)

Mgr. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2016-2019

765224 (koordinátorské pracoviště - University College London)

Delayed Transformational Fatigue in Central and Eastern Europe (FATIGUE)

doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021
770342 (koordinátorské pracoviště - Zentrum für Sociale Innovation GMBH) Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C)

Mitchell Young, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2020

770515 (koordinátorské pracoviště - The Glasgow Caledonian University)

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS)

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2020

770142 (koordinátorské pracoviště - Katholieke Univeriteit Leuven) Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT)

doc. Paul Blokker, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2022
210490939  (koordinátorské pracoviště - Magyar Tudomanyos Akademia, Budapest ) Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe  (DEMOS) doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2022
210501334 (koordinátorské pracoviště University College London) Populist rebellion against modernity in 21st-century Eastern Europe: neo-traditionalism and neofeudalism (POPREBEL) Maria Alina Asavei, Ph.D. (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2019-2022

 

Grantová agentura UK

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

6217 A-FGM

Síla a efektivita fotožurnalismu v digitální éře

Martina Topinková

2017-2019

48217 A-SP

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

Eva Válková

2017-2019

156417 A-SP

Teoretické a praktické aspekty nástupu nových politických stran v České republice

Daniel Šárovec

2017-2019

23417 A-SP

Analýza faktorů ovlivňujících sněmovní aktivitu poslanců Parlamentu České republiky

Lukáš Hájek

2017-2019

286517 A-EK

Koherentní poptávkový systém uvažující selektivitu

Šarlota Smutná

2017-2019

488317 A-EK

Výkonnost družstevního bankovnictví v České republice a dalších zemích EU

Matěj Kuc

2017-2019

490317A-EK

Modelování časové struktury volatility ve více rozměrech

Barbora Malinská

2017-2019

494217 A-SP

Nacionalistické násilí a identita ve Francii a v Turecku

Jacob Alan Maze

2017-2019

52817 A-SP

Delegační deficity chápání demokracie občany a jejich volenými zástupci

Jaroslava Pospíšilová

2017-2019

829317 A-EK

Cesta k prosperitě: náklady elektrifikace vybraných zemí subsaharské Afriky

Petra Valíčková

2017-2019

829417 A-SP

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Markéta Šetinová

2017-2019

846217 A-EK

Oceňování kapitálových aktiv v kvantilech a frekvencích

Matěj Nevrla

2017-2019

848217 A-EK

Komunikace ve vícerozměrných aukcích: experimentání studie koluzivního chování

Jindřich Matoušek

2017-2019

848517 A-EK

Korporátní daňové úniky v rozvojových zemích

Miroslav Palanský

2017-2019

80218 A-TFP Lidská práva z pohledu migrace Eva Drhlíková 2018-2020
190218 A-FGM Fenomén pasivních uživatelů sociálních sítí a jejich vztah ke značce Petra Audy 2018-2019
230218 A-SP Podmínky a mechanismy regionální pacifikace: případ Balkánu Miroslava Kuľková 2018-2019
624218 A-SP Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu Jitka Wirthová 2018-2020
668218 A-HN Vliv hranice na příhraniční regiony Jižní Moravy a Dolního Rakouska před a po roce 1989 Kateřina Vnoučková 2018-2019
692718 A-SP Mapování debaty o autonomních zbraňových systémech: Moc, preference a volbá přístupu Ondřej Rosendorf 2018-2020
712218 A-SP Zahraniční intervence v občanských válkách: role firemních zájmů jako faktoru motivujícího intervenci třetího státu Kamil Christoph Klosek 2018-2019
824218 A-EK Zhodnocení dopadů stárnutí populace a migrace na ekonomiku ČR pomocí dynamického CGE modelu překrývajících se generací Martin Štěpánek 2018-2019
834218 A-EK Zvýšení minimální mzdy a zisk firem: výsledky z Polska Olena Chorna 2018-2019
900418 A-EK Interakce měnové a makroprudenční politiky a dopady nových makroprudenčních opatření Dominika Kolcunová 2018-2019
846218 A-HN Nacionální identita, transnacionální lokality a jazykové ideologie: Diskursivní praktiky na albánsko-řeckém pomezí Ekaterina Zheltova 2018-2020
981018 A-SP Analýza projektového kapitalismu v ČR: aktérská perspektiva Kristián Šrám 2018-2019
1084218 A-SP Celebrita nových médií: Proměna světa celebrit v éře sociálních sítí Jakub Sedláček 2018-2020
1142218 A-EK Korporátní zisky německých mezinárodních společností Sarah Godar 2018-2020
1150218 A-FGM Sociokulturní role festivalu v městském prostředí a jejich percepce místní komunitou Petra Jansa 2018-2020
1154418 A-EK Daňově motivované převodní ceny v nadnárodních společnostech Tereza Palanská 2018-2020
1250218 A-EK Pokuty americkým bankám a systémové riziko: přístup na základě asymetrických přelivů volatility Václav Brož 2018-2019
1270218 A-EK Oceňování aktiv a výběr portfolia ve frekvenční doméně Martin Hronec 2018-2020
1380218 A-SP Média a evropská uprchlická krize: srovnání mediálního pokrytí a novinářských rutin v mainstreamových a alternativních médiích v České republice Ondřej Pekáček 2018-2019
1734218 A-FGM Postoj studentů žurnalistiky k novinářské etice: Porovnání České republiky a USA Anna Zunová 2018-2020
1868218 A-SP Politické bezvládí a byrokratická autonomie: Správa velkých měst po rozpadu koalic Lucie Němcová 2018-2020
1870218 A-SP Procedurální změny a postavení Senátu v rámci politického systému USA Jakub Dopieralla 2018-2020
26119 A-SP Kdo zasedá? Zastoupení států u mezinárodních organizací Václav Vlček 2019-2021
164119 A-HN Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě mezi léty 1945 až 1968 Jakub Střelec 2019-2021
338119 A-FGM Sportovní komunikace na sociálních sítích: Analýza oficiálních facebookových stránek českých profesionálních sportovců a přijímání jejich sdělení publikem Kateřina Turková 2019-2020
402119 A-SP Proruští separatisté v Donecku: Zahraniční podpora povstání Martin Laryš 2019-2020
552119 A-SP Implementační bariéry v psychiatrické péči: Jaké překážky brání překlenout propast mezi evidencí a praxí? Alexandr Kasal 2019-2021
610219 A-EK Determinanty ekonomického růstu: evidence modelového průměrování Milan Frydrych 2019-2021
730119 A-SP Model občanské integrace přistěhovalců v Evropě: případ Rakouska a České republiky Anna Simbartlová 2019-2020
862119 A-EK Finanční modelování obnovitelných zdrojů energie Biniy Zhang 2019-2021
1034519 A-EK Finanční rozvoj a příjmová nerovnost Nino Buliskeria 2019-2021
1062119 A-EK Globalizace výzkumu: Srovnání v čase i v prostoru Vít Macháček 2019-2020
1188119 A-EK Riziko v různých horizontech, vyšší momenty a oceňování aktiv Josef Kurka 2019-2021
1294119 A-SP Obcházení tyranie vzdálenosti: Determinanty schopnosti projekce vojenské moci Vojtěch Bahenský 2019-2021
1298119 A-SP Mezi dvěma stranami téže mince: Analýza mnohačetných podob Bitcoinu v interakci se státními kontrolními mechanismy Martin Tremčinský 2019-2020
1372519 A-EK Aplikace behaviorální ekonomie na zdravotní sektor v České republice Kateřina Chadimová 2019-2021
1548119 A-EK Konkurence v korporátních daních Nikol Poláková 2019-2021
856119 A-SP Politické a ekonomické hrozby ukrajinské závislosti na vývozu do Ruska Zachary John Kramer 2019-2021

Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

VI20152019011

Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2015-2019

 

VI20152020009

(hlavní příjemce - Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Institut ochrany obyvatelstva)
 

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR – CAVHZS

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2015-2020

VI20172019074

Metodika ochrany výzkumných organizací s ohledem na ekonomickou bezpečnost státu

Mgr. et Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

2017-2019

VH20182020040 Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopností složek IZS PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. 2018-2020
VI20192022113 Technologický foresight pro podporu adaptability a efektivnosti Hasičského záchranného sboru ČR PhDr. Libor Stejskal, Ph.D. 2019-2022

Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4003/2019

Evropská observatoř žurnalistiky

doc. MgA. et Mgr. Filip Láb, Ph.D.

2019

3892/2019

Mediální studia. Odborný časopis pro kritickou reflexi médií

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

2019

3927/2019 Český film mezi uměním a průmyslem. Hospodářské dějiny českého filmu. doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 2019
27-12261/2018-IRM/ORNK Co nechcete vědět o Romech doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 2019

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

105909_2019_OVD

Bezpečnostní konference v roce 2019

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.

2019

Ministerstvo obrany

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

1901 2 1810 NOBRIV PhDr. Miloš Balabán, Ph.D. 2019-2021

 

Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Univerzita Karlova

2017-2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Univerzita Karlova 2017-
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Masarykova univerzita 2018-2022
       

Evropský sociální fond

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.03.3.X/0.0/15_124/0006483

(hlavní příjemce - Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.)

Města a inkluzivní strategie

Mgr. Marie Jelínková, Ph.D.

(odpovědná řešitelka na FSV UK) 

2017-2020

International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

21830237

 

Promoting Research and Discussion on the Roles of Gender and Family in the Labor Market

PhDr. Barbara Pertold-Gebická, Ph.D.

2019-2020

61610036

(hlavní příjemce - Національний Університет Острозька Академія)

The Comparative Study of Democratization

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2019

21710077

(hlavní příjemce - Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej, Lublin

Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2019
21910049 The Impact of Brexit on Migration from the V4 Countries: migrant strategies Mgr. Karel Čada, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2022
21910314 Empowering Youth and Grassroots Organisations to
Advocate for Social Service Delivery at Local Level
PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2020

MŠMT - Aktion Ősterreich

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

84p15

Česko-rakouský seminář a studentský workshop k nejnovějším středoevropským dějinám

PhDr. Alena Zelená, Ph.D. 2019

EACEA

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

587209

NIECE (New Ideas for Europeanisation from Central Europe)

prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.

2017-2020

587090 NIICE (New Integration In Central Europe) prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D. 2017-2020

574420

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2017-2021

 

610516

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2019-2023

587704 (hlavní příjemce - Universität zu Köln)

Enhancing VIsibility of the Academic DialogUe on EU-Turkey CooperaTion (VIADUCT)

doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)

 

2017-2020
612970 (hlavní příjemce - Český horolezecký svaz) EUMA - improvement of good governance of climbing and mountaneering in Europe (EGG) doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2022

Erasmus Plus

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

2017-1954/001-001-EMJMD

European Politics and Society: Václav Havel Joint Master Programme

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

2017-2021

2018-1-PL01-KA203-050674

(hlavní příjemce - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Eurasian Insights: Strengthening Central Asian Studies in Europe (EISCAS)

PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2018-2021

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3

Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

Malé granty americké ambasády

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

SEZ800-18-GR-033

 

Podpora transatlantických epistemických vazeb v kritických oblastech

PhDr. Kryštof Kozák, Ph.D.

 

2019

Inter - COST (MŠMT)

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

LTC18076 Za železnou oponou doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D. 2018-2020

COST Actions

Číslo platformy

Název platformy

Hlavní řešitel

Doba trvání

IS1308

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Prof. Toril AALBERG 

Řešitel za FSV:

Mgr. Ondřej Pekáček

od roku 2017

CA15101

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

Prof. Peter KNIGHT 

Řešitel za FSV: 

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

od roku 2016

CA17135

Constitution-making and deliberative democracy

Prof. Min REUCHAMPS 

řešitel za FSV: PhDr. Paulus Blokker, Ph.D. 

2018
CA18136 Re-analysing participatory intensities and knowledge production in the academic-artistic Respublica! intervention

Prof. Florian SCHNEIDER

řešitel za FSV: Doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019
CA18230

Interactive Narrative Design for Complexity Representations

Prof. Hartmut Koenitz

řešitel za FSV: Doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019