Aktuálně řešené projekty

Aktuálně řešené projekty

Zde najdete přehled všech aktuálně řešených projektů financovaných ze zdrojů mimo UK a projektů Grantové agentury UK. Přehled projektů financovaných z operačních programů a Národního plánu obnovy je dostupný na tomto odkaze.

Grantová agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

19-26812X (příjemce Centrum pro otázky životního prostředí UK) Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity a modelování dopadů - FE3M Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2019-2023
20-17044S Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikace prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. 2020-2023
20-05069S Ústavní zvyklosti ve střední Evropě doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 2020-2023
20-03517S Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní
výsledky
doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 2020-2023
20-13685S Sovětská společnost a pražské jaro: reflexe pražského jara a intervence do Československa v sovětské společnosti doc. PhDr. Luboš Švec, CSc. 2020-2023
21-18033S Domov jako veřejněpolitický nástroj: emotivní dimenze domova v době karanténních opatření
COVID-19 v Česku
Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. (1. rok řešení Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D.) 2021-2023
21-14872S Bratrovražedné zběhnutí: jak krevní msta formuje protidžihádistickou mobilizaci prof. PhDr. Emil Aslan Ph.D. 2021-2023
21-05547M Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX) doc. Petr Janský, Ph.D. 2021-2025
21-06818S Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí. RNDr. Tereza Freidingerová Ph.D. 2021-2023
21-08124S Ratifikace všeobecných smluv o kontrole zbrojení: vysvětlující faktory doc. PhDr. Jan Karlas M.A., Ph.D. 2021-2023
21-09231S Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investic doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 2021-2023
21-16738S Společenské vnímání demence: kulturní reprezentace a subjektivní postoje PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková Ph.D. 2021-2023
21-23328S Státem vlastněné firmy jako aktéři ekonomického státnictví? Případ Ruska Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 2021-2024
21-28556S Role online médií v konstruování, vyjednávání a praktikování aktivního občanství dětí Mgr. Markéta Supa, Ph.D., MA, PGCE 2021-2024
22-00800S Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatu doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. 2022-2024
22-19382S Domácí násilí v poválečné rekonstrukci. České země 1945-1953 doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 2022-2024
22-08336S Vzájemná interakce vlastní a cizí perspektivy v politickém rozhodování: perspektiva kvantové sociální vědy Mgr. Jakub Tesař, Ph.D. 2022-2024
22-12099S Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 2022-2024
22-13347S (příjemce Ostravská univerzita) Where have all the natsmen gone? Etnické menšiny v postsovětském prostoru doc.PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2022-2024
22-34744S (příjemce Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.) Rearktikulace totalitních minulostí a polarizace společnosti: Lokální podoby zahraničních emancipačních hnutí a jejich recepce v online prostředí PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. (odpovědná řešitelka na FSV UK) 2022-2024
22-08304S (příjemce Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta) Česká diaspora - multidimenzionální vztahy a podmíněnosti Česka a cílových zemí

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (odpovědný řešitel na FSV UK)

2022-2024
23-04833S Specializace v zahraniční a bezpečnostní politice malých států EU doc. Mgr. Tomáš Weiss M.A.,Ph.D. 2023-2025
23-05777S Nové výzvy v oblasti makroobezřetnostních politik pro evropský pojišťovací sektor doc. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D. 2023-2025
23-05227M Zdánlivá přesnost v meta-analýze společenskovědního výzkumu (METASPUR) doc. PhDr. Zuzana Iršová
Havránková, Ph.D.
2023-2027

Technologická agentura ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

TL01000432

(hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.)

Migrace z oblasti Blízkého východu, subsaharské Afriky a Asie: geopolitické a bezpečnostní souvislosti, důsledky a doporučení pro ČR Mgr. Martin Riegl, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2018-2022
TL02000132 Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

2019-2022

TL03000193 Lokální knihovny v digitální éře jako nástroj k integraci dětí migrantů Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 2020-2023
TL03000123 (hlavní příjemce Post bellum o.p.s., hlavní spolupříjemce na UK - FF) Expozičnı́ vzdělávacı́ nástroje Paměti národa pro 21. stoletı́ Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023
TL03000152 (hlavní příjemce Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) Umělá inteligence, média a právo PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023
TL03000252 (hlavní příjemce COŽP, UK) Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023
TL04000176 Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2020-2022
TL05000054 Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové podpory doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 2021-2023
TL05000057 Signál a šum v éře Žurnalistiky 5.0 - komparativní perspektiva novinářských žánrů automatizovaných obsahů PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2021-2023
TL05000550 (hlavní příjemce Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) Legislativní překážky při zpracování velkých dat ve službách umělé inteligence PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2021-2023
TL05000626 (hlavní příjemce - Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.) Odborná komunikace jako nástroj posilování společenské odolnosti v postfaktické době Hana Kubátová, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2021-2023

SS04030013 (hlavní příjemce COŹP UK)

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadu environmentálních politik Mgr. Milan Ščasný, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2021-2026

Horizon2020/Horizon Europe

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

101004488 (koordinátorské pracoviště 
- Libera Universita Di Lingue E Comunicazione, Itálie)          
European Media Platforms: Assessing Positive and Negative Externalities for European Culture (EUMEPLAT) prof. Nico Carpentier, Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)
2021-2024
965280 (koordinátorské pracoviště - Tampereen Korkeakoulusaatio Sr, Finsko) Addressing Vaccine Hesitancy in Europe (VAX-TRUST) doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)

2021-2024

870245 (koordinátorské pracoviště - Univerzita Karlova, COŽP) Global Excellence in Modelling Climate and Energy Policies (GEOCEP) prof. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2022-2026
101060899 (koordinátorské pracoviště - Central European University, Maďarsko)

Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic response (AUTHLIB)

PhDr. Petra Guasti, M.A., Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)

2022-2025

101059288 (koordinátorské pracoviště - Katholieke Universiteit Leuven, Belgie)

The Interchange Between Democratic Institutions and the Globalisation of the Economy (DemoTrans) doc. Petr Janský Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)
2022-2026
101095424 (koordinátorské pracoviště - Universita Degli Studi di Verona, Itálie) Flexible Approaches to Support Health through financing (FLASH) PhDr. Jana Votápková Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2023-2026
101085855 (koordinátorské pracoviště - Lunds Universitet, Švédsko) Multilevel Orders of Corruption in Central Asia (MOCCA) doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.
(odpovědný řešitel na FSV UK)
2023-2026
101094742 (koordinátorské pracoviště - Univesidad de Navarra, Španělsko) Resilient Media for Democracy in the Digital Age (ReMeD) doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2023-2026
101094984 (koordinátorské pracoviště - Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Rakousko) Mapping Media for Future Democracies (MeDeMAP) prof. Nico Carpentier, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2023-2026

Evropská komise - CEF Telecom

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
2020-EU-IA-0267

Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. 2021-2024

Grantová agentura UK

 

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

212121 A-FGM

Vliv Vojtěcha Dolejšího na řízení československých médií po 2. sv. válce

Roman Chrenčík 2021-2023
371721 A-SP Účinky subjektivních a objektivních ukazatelů nerovnosti na pozitivní duševní zdraví ve srovnávací perspektivě s využitím víceúrovňové analýzy Atefeh Bagherianziarat 2021-2023
331021 A-SP Nehierarchický model spravování projektů Lukáš Kotyk 2021-2023
332921 A-SP Veřejná diplomacie mezinárodních organizací Adéla Blažková 2021-2023
327421 A-EK Poptávka domácností po energii, zavádění energeticky úsporných technologií a výpadky elektřiny v tranzitivních ekonomikách Yermone Sargsyan 2021-2023
310221  A-SP Reflexe konceptu Metagovernance v zapojování soukromého sektoru do rozvojové spolupráce: Případová studie České republiky a Belgie Michaela Ditrych Lenc 2021-2023
316521 A-EK

Hluboké zpětnovazební učení při oceňování aktiv

Lenka Nechvátalová 2021-2023
297521 A-EK

Poměr účetní k tržní hodnotě akcie, likvidita a očekávané výnosy

Josef Bajzík 2021-2023
314821 A-HN Východoněmečtí architekti na globálním Jihu: NDR, architektonické projekty OSN a globální socialismus v pozdní studené válce Jacob Marcks 2021-2023
343221 A-SP

Vyjednávání cílů environmentálního vzdělávání v organizačním poli

Ivan Cuker 2021-2022
321921  A-EK

Nerovnost bohatství: Odhad horního okraje distribuce

Daniel Kolář 2021-2023
70222 A-SP Diabetes mellitus II. typu jako aktuální problém veřejné a sociální politiky z pohledu behaviorální ekonomie a její nudge teorie Radek Kovács 2022-2024

78122 A-EK

Počasí, kriminalita a agresivita Vojtěch Mišák 2022-2024
88222 A-SP Mediální viditelnost protestních hnutí v době po Arabském jaru v regionu MENA Tereza Plíštilová 2022-2024
88322 A-SP Trans* rodiny v České republice Nela Andresová 2022-2023
130122 A-EK Zdanění korporací a transparentnost: evidence z nových domácích a zahraničních zdrojů dat Evgeniya Dubinina 2022-2024
152222 A-EK Elasticita substituce mezi nativní a přistěhovaleckou pracovní silou: meta-analýza Klára Kantová 2022-2024

227622 A-EK

Meta-analýzy dopadu měnové politiky na hospodářskou aktivitu Vojtěch Molnár 2022-2024
246422 A-SP Proč je veřejnost zapojená do činnosti mezinárodních organizací? Analýza účasti veřejnosti na aktivitách mezinárodních organizací od roku 2000 Jan Dostál 2022-2024
254322 A-EK Přesouvání zisků nadnárodními korporacemi: neprozkoumané nepřímé náklady, rekonstrukce dat a závislosti vyššího řádu Valeria Secchini 2022-2024
260722 A-FGM Diskurzivní konstrukce "tureckosti" v dětských časopisech vydávaných v Severokyperské turecké republice v letech 1974-1986 Mazlum Kemal Dağdelen 2022-2023
268122 A-SP Co může pěstování avokáda v Libanonu říct neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí Layla Bartheldi 2022-2024  
278222 A-EK Dopad úvěrové expanze na nerovnost příjmů a bohatství Jan Mošovský 2022-2024
286322 A-FGM Přivlastnění hodnoty digitální hratelnosti: Boj publika a producenta Daniel Nielsen 2022-2024
292322 A-SP Měnící se společenské významy menstruace – role tabu, rituálů a jednání ve zkušenosti indických žen Aysha Farhana Chakkampully 2022-2024
292922 A-FGM Vladimír Remek na pomezí vědy a propagandy ve vysílání ČST a ČsRO Aleš Doležal 2022-2023
295122 A-SP Rozdílné úrovnĕ radikalizace muslimské mládeže v Albánii a Kosovu: Vysvĕtlující studie Kledian Myftari 2022-2024
295522 A-EK Kombinované technické a ekonomické modelování skladování energie pro hybridní systémy fotovoltaiky a větrné energie Paulo Rotella Junior 2022-2024
298522 A-FGM Revízia objektivity na príklade mediálneho obrazu prezidentky Zuzany Čaputovej na českých spravodajských weboch Martina Švecová 2022-2023
302422 A-SP Proměna vnitřního fungování poboček celostátních politických stran ve Skotsku v kontextu devoluce Marie Skutilová 2022-2023
307422 A-SP Algoritmické kompetence jako zdroj moci v prostředí algoritmického managementu práce? Případ řidičů Uber a Bolt v Česku Tereza Svobodová 2022-2023
309022 A-SP Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu Kristína Országhová 2022-2024
312122 A-FGM Explorativní výzkum komerčních dezinformací se zaměřením na problematiku Brand Safety Jindřich Oukropec 2022-2023
217623 A-EK Ženy vo vedúcich pracovných pozíciách a finančná výkonnosť firmy: Metaanalýza Katarína Gömöryová 2023
182723 A-EK Sensitivita cen potravin: Eseje o nabídce a poptávce Anna Pavlovová 2023-2025
236723 A-EK Posouzení dopadu dopadu geopolitických rizik na rozvoj zelených financí Josef Švéda 2023-2025
254623 A-EK Metaanalytický přístup ke kalibraci pass-through faktorů relevantních pro měnovou politiku Tersoo David Iorngurum 2023-2025
263023 A-EK Dokáže strojové učení vysvětlit vliv nových zpráv na ceny aktiv? Lukáš Petrásek 2023-2025
291223 A-EK Pravidelně zveřejňované makroekonomické zprávy a měnové trhy: meta-analýza empirického vztahu Kseniya Bortnikova 2023-2024
102623 A-FGM Fiktivní postavy kandidující ve volbách: Analýza specifického typu celebrit populistů Silvija Vuković 2023-2024
173823 A-FGM Sportovní novinářky perspektivou českých sportovkyň a sportovců Anna Hrbáčková 2023-2024
206123 A-FGM Orchestrace jedné denunciace. Kampaň komunistického tisku proti Jaroslavu Seifertovi a jeho Písni o Viktorce Vratislav Maňák 2023-2024
209523 A-FGM Pracovní zkušenosti východoevropských zaměstnanců v českých herních společnostech během společenských podmínek motivujících jejich relokaci Jan Houška 2023-2024
287523 A-FGM Diskurzivní konstrukce demokracie v Pákistánu: kritická diskurzivní analýza televize zprávy z Pákistánu a jeho dalších Sadia Zamir 2023-2024
99323

A-HE

Komparace připomínání historických výročí v Československu v 80. a 90. letech 20. století Ondřej Matějka 2023-2025

176123 A-HE

Anšlus 1938. Převrat na železnici a jeho dopady na společenské a ekonomické struktury v Rakousku jako případové studie k dějinám dopravy v kontextu nacistické expanze ve střední Evropě. Ondřej Kukan 2023-2025
218323

A-HE

Koncept teritoriální autonomie v kontextu versailleských mírových jednání Veronika Homolová 2023-2025
242323

A-HE

Soužití na východoslovenském maloměstě po druhé světové válce Tereza Juhászová 2023-2024
274723 A-SP Vliv vědeckotechnické spolupráce na rusko-čínské strategické sbližování po roce 1991 Roman Kolodii 2023-2025
30123 A-SP Analýza smíšených metod online mobilizace krajní pravice během COVID-19 Jonathan Collins 2023-2025
42123 A-SP Technologie hegemonií v Anglosféře a dalších kontextech Michal Šenk 2023-2025
146323 A-SP Jak se ústavní systém vypořádává s překračováním pravomocí prezidenta ČR Gor Vartazaryan 2023
160223 A-SP Vliv spánkového rozvrhu na spokojenost se životem mezi studenty během pandemie Covid-19 Michaela Kudrnáčová 2023
261923 A-SP (Re)konstrukce genderu, těla a sexuality v programech sexuální výchovy na českých školách Barbora Benešovská 2023-2025
267623 A-SP Elektroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice Barbora Stehlíková 2023
286223 A-SP Přeshraniční dojíždění za prací v průběhu východního rozšíření EU - kvantitativní přístup Johanna Katharina Trager 2023-2025
286923 A-SP Občanská participace a reflexivní urbánní plánování Aneta Soukopová 2023-2025
294723 A-SP Budoucnost podle koho? Kritická korpusová analýza imaginací digitální ekonomiky v českých médiích Tibor Vocásek 2023-2025

 

Ministerstvo vnitra ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

VK01020207 (hlavní příjemce - Technologické centrum Praha z.s.p.o) Systém pro strategické řízení bezpečnostního výzkumu

Mgr. et. Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2023-2026

VK01030216

(hlavní příjemce - AgentFly Technologies s.r.o)

Automatizovaný systém pro zvýšení stupně ochrany kritických infrastruktur s využitím kyberfyzikálních technologií prof. PhDr. RNDr. Nik Hynek M.A., Ph.D. 2023-2025

Ministerstvo kultury ČR

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

MK - S 4372/2023

Evropská observatoř žurnalistiky

Mgr. Sandra Lábová

2023

 

Operační programy EU

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Univerzita Karlova

2017-2022
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice Univerzita Karlova 2017-
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008430

Nová mobilita - vysokorychlostní dopravní systémy a dopravní chování populace

Masarykova univerzita 2018-2022
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432 Výzkum komunikace MŠMT a přímo řízených organizací ve vztahu k různým skupinám stakeholderů Univerzita Karlova 2020-2022

International Visegrad Fund

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

22230096 Post-secular approach to memory processes in Central-Eastern Europe Mgr. Barbora Spalová, Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2023-2024
22130096 Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe Agata Ładykowska, Ph.D. 2022-2023

MŠMT - Mobility

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

8J23AT026 Česko-Rakouské mobility 2023-2024: Politika péče v době krize: sociologie emocí Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D. 2023-2024

ERASMUS+

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

610516-EPP-1-2019-1-UK-EPPKA1-JMD-MOB

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Security, Intelligence and Strategic Studies (Erasmus Mundus International Master)

PhDr. Vít Střítecký, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2019-2023

610567-EPP-1-2019-1-CZ-EPPKA1-JMD-MOB European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master Programme PhDr. Martin Mejstřík 2019-2025
612970-EPP-1-2019-1-CZ-SPO-SCP (hlavní příjemce - Český horolezecký svaz) EUMA - improvement of good governance of climbing and mountaneering in Europe (EGG) doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2022

2020-1-NL01-KA203-064782

(hlavní příjemce - Universiteit Leiden) 

E-NOTE- European Network on Teaching Excellence doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK)  2020-2023
2020-1-DE02-KA204-007447 (hlavní příjemce - ISIS GmbH ) Smart for Democracy and Diversity - Digital Education Concepts for Diversity and Democratic Participation Mgr. Jan Charvát, M.A., Ph.D. (odpovědný řešitel na FSV UK) 2020-2023

2021-1-PL01-KA220-HED-000023034

(hlavní příjemce - Adam Mickiewicz University in Poznan)

Mapping & Organizing Research on Dictatorships – Open Access Repository

doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2021-2024

101048028- EGoCE

Evolution of Governance in (Post)Constitutional Europe

prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D., LL.M.

2022-2024
2022-1-CZ01-KA220-HED-000087425 Integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání/ Migrants’ integration through education (MINTE)  PhDr. Marie Jelínková, Ph.D. 2022 - 2025

Economic and Social Research Council

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

ES/V003453/1

(hlavní příjemce - University of Glasgow)

Mobilisation of foreign fighters in the former Soviet Union

prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2022-2024

 

Česko-německý fond budoucnosti

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

4_21_11501

(hlavní řešitel Univerzita Řězno)
 

Česko-německá studia - podpora stipendistů / Deutsch-Tschechische Studien - Unterstützung der Stipendiatinnen/Stipendiaten

doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

(odpovědný řešitel na FSV UK)

2021
9-22-12674 Srovnávací studie o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých
vztahů

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

2022-2023
4-22-12279 Osvobození 1200 vězňů koncentračního tábora z Terezína doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. 2022-2023

Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Číslo projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3

Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2017-2020

  Gemainsamer Studienkurs der LMU Munchen, der Karls Universotat in Prag und Jagielonnen Universitat in Krakau za FSV Irena Kalhousová, Ph.D. 2021-2022

The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research (MISTRA)

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

DIA 2017/09

(hlavní příjemce - Swedish University of Agriculture)

Programme on Environmental Communication doc. Nico Carpentier, Ph.D. (hlavní řešitel za FSV UK) 2019 - 2023

 

Volkswagen Stiftung

Číslo platformy

Název platformy

Hlavní řešitel

Doba trvání

93272 Alter(n) als Zukunft. Zkukunftsbezogenes Alternhandeln in Kulturgleichender Perspektive. 

Univerzita Mnichov

hlavní řešitel za FSV: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

2018-2023
9B055 Historical Tensions between Interna-tional Business and National Taxation: A Challenge for Europe Today

Bayreuth University

hlavní řešitel za FSV: doc. PhDr. Mgr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D.

2022-2026

The Foundation for Baltic and East European Studies

Číslo projektu Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání
3983-3.1.1-2022 Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden

Sódertórn University (Švédsko) 

hlavní řešitel za FSV: Michaela Pixová, Ph.D. 

2023-2028

 

Fondy EHP a Norska

Číslo projektu Název Projektu Hlavní řešitel Doba trvání 
LP-HRMGSA-017 Podpora lidských práv v digitální době: zvyšování povědomí a standardů novinářské práce v oblasti dopadu moderních technologií na lidská práva

Iuridicum Remedium, z.s.

hlavní řešitel za FSV: PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D.

2022-2024

 

COST Actions

Číslo platformy

Název platformy

Hlavní řešitel

Doba trvání

IS1308

Populist Political Communication in Europe: Comprehending the Challenge of Mediated Political Populism for Democratic Politics

Prof. Toril AALBERG 

Řešitel za FSV:

Mgr. Ondřej Pekáček

od roku 2017

CA15101

Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT)

Prof. Peter KNIGHT 

Řešitel za FSV: 

PhDr. Kateřina Králová, Ph.D.

od roku 2016

CA17135

Constitution-making and deliberative democracy

Prof. Min REUCHAMPS 

řešitel za FSV: PhDr. Paulus Blokker, Ph.D. 

2018
CA18136 Re-analysing participatory intensities and knowledge production in the academic-artistic Respublica! intervention

Prof. Florian SCHNEIDER

řešitel za FSV: doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019
CA18230

Interactive Narrative Design for Complexity Representations

Prof. Hartmut Koenitz

řešitel za FSV: Doc. Nico Carpentier, Ph.D.

od roku 2019
CA20105

Slow Memory: Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change (SlowMemo)

Prof Jenny WUSTENBERG

řešitel za FSV: doc. PhDr. Kateřina Králová 

od roku 2021
CA21129

What are Opinions? Integrating Theory and Methods for Automatically Analyzing Opinionated Communication (OPINION)

Prof Christian BADEN

řešitel za FSV: PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.

od roku 2022
CA21141

Grassroots of Digital Europe: from Historic to Contemporary Cultures of Creative Computing (GRADE)

Dr Maria B. GARDA

řešitel za FSV: Mgr. et. Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

od roku 2022

Ostatní nadační příspěvky

Číslo projektu

Poskytovatel grantu

Název projektu Hlavní řešitel Doba trvání

HEFNU Teaching grant

 

Transnational politics, complicity, and victims of the Holocaust doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. 2022 -2023

Claims Conference

Holocaust Studies courses doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D. 2022-2023
The Stanton Foundation Public Support for Nuclear Arms Control: An Experimental Survey Approach

doc. PhDr. Michal Smetana, Ph.D.

2023-2024