Smluvní výzkum

Smluvní výzkum

Projekty smluvního výzkumu realizované na Fakultě sociálních věd

Název projektu

Klíčové ohrožení a příležitosti rozvoje České republiky do roku 2025

Objednatel výzkumu

Technologické centrum AV ČR

Hlavní řešitel

prof. PhDr. Martin Potůček, MSc., CSc.

Doba řešení

26.01.2011 -   31.08.2011

10 let členství ČR v EU - důsledky a přínosy pro Českou republiku Zastoupení Evropské komise v ČR doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 20.12.2013 -   30.06.2015
Report on "Global Emerging Issues" Centra Technology, Inc. prof. PhDr. Martin Potůček, MSc., CSc.
Seminář o dopadu práva EU na české soudnictví Nadace Hugo Grotius prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., Ph.D.  29.11.2013 -   30.06.2014
Evropa financí a její makroekonomický výhled Evropská komise doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.  01.01.2013 -   31.12.2013
Výzkum postojů a jednání občanů České republiky spojených s jejich zabezpečením na stáří Ministerstvo práce a sociálních věcí prof. PhDr. Martin Potůček, MSc., CSc. 01.10.2015 -   29.04.2016
Vypracování kvantitativně-kvalitativní obsahové analýzy vybraných pořadů České televize a Českého rozhlasu před krajskými a senátními volbami 2016 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 21.06.2016 -   28.04.2017
Assessing the Risk for Media Pluralism in EU and Beyond: application of Media Pluralism Monitor Tool European University Institute PhDr. Václav Štětka, Ph.D.
01.04.2016 -   30.09.2016
Political Conflict in Europe in the Shadow of the Great Recession European University Institute doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.  01.03.2016 -   31.07.2016
Project for the Update and the Pilot Test Implementation of the Media Pluralism Monitor European University Institute PhDr. Václav Štětka, Ph.D. 30.03.2015 -   09.10.2015
Mediální gramotnost Rada pro rozhlasové a televizní vysílání PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 21.03.2016 -   30.08.2016
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie programu podpory cieleného doktorandského štúdia a výskumu Národná banka Slovenska Prof. Roman Horváth, Ph.D. platné od 10.10.2016
Evropská armáda a obranná politika EU Úřad vlády České republiky doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.  02.01.2017 -   29.12.2017
Volný pohyb osob a pracovníků EU Úřad vlády České republiky doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.  02.01.2017 -   29.12.2017
Občanské vzdělávání a mediální gramotnost ve vztahu k EU Úřad vlády České republiky doc. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.  02.01.2017 -   29.12.2017
Inovace produktu týmového Sociomapování pomocí vytěžení dat sebraných v letech 2013 až 2019 QED Group, a.s. PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. 27.8.2020 -27.2.2021
Analýza exportních a investičních příležitostí České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek regionu Technologická agentura TAČR doc. PhDr. Slavomír Horák, Ph.D. 1.7.2021 - 30.6.2023
Elite Survey POLEVPOP University of Antwerp prof. doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 1.1.2022 - 31.12.2022
Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  v referování publicistických pořadů Českého rozhlasu Český rozhlas PhDr. Irena Prázová, Ph.D. 6.2.2022 - 13.3.2022
 

 

Rozcestníky nabídek projektů smluvního výzkumu

Veřejný portál

 

E-zakázky

Gemin

Tendermarket

Portál pro vhodné uveřejnění

FEN

KDV

NEN

 

Instituce

Hlavní město Praha (Tender Arena)

Středočeský kraj

Český rozhlas

Úřad vlády ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí (E-ZAK)

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo vnitra

TAČR (Tender Arena)