USA

North Carolina State University

State University of New York at New Paltz:

University of New Orleans

 • Web univerzity: University of New Orleans
 • Důležité informace: RUK USA
 • Počet míst: 2 semestrální místa
 • Požadovaný jazyk: angličtina, univerzita požaduje certifikát TOEFL (minimálně ibt 79) nebo IELTS (6,5).
 • Informace pro výměnné studenty: incoming students

University of Oregon

 • Web univerzity: University of Oregon
 • Důležité informace: RUK USA
 • Počet míst: 6 trimestrálních míst na zimní/jarní trimestr, zvolený trimestr prosím uveďte v motivačním dopisu
 • Požadovaný jazyk: angličtina, univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).
 • Webové stránky pro výměnné studenty: exchange students
 • Souhrnné informace: Info Sheet 2019/2020

University of Washington, Seattle

 • Web univerzity: University of Washington
 • Důležité informace: RUK USA
 • Počet míst: 3 trimestrálních míst na zimní/jarní trimestr, zvolený trimestr prosím uveďte v motivačním dopisu
 • Požadovaný jazyk: angličtina, univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate), pro úroveň undergraduate je možné také dodat IELTS (min 7).
 • Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Výměnní studenti všech studijních programů od Bc po Ph.D. jsou z praktických důvodů přijímáni na úroveň undergraduage na College of Arts & Sciences. Při výběru kurzů se budou moci hlásit i na kurzy na úrovni graduate, jejich dostupnost je však omezená, proto si výměnný student možnost navštěvovat daný kurz předem vykomunikuje s příslušnou katedrou (víc informací níže na odkaz "visiting exchange").
 • fact sheet
 • Některé kurzy nejsou pro výměnné studenty přístupné (např. Economics, Computer Science, Business), příslušné informace jsou na stránce visiting exchange

 

Výběrové řízení FSV

Podklady k výběrovému řízení (v angličtině) odevzdávejte prosím ve dvou vyhotoveních:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
 • doporučující dopis vyučujícího z katedry
 • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (může být v ČJ)
 • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 bez ohledu na to, jaký doklad vyžaduje partnerská univerzita (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.). Požaduje-li partnerská univerzita zkoušku TOEFL/IELTS a student ji nemá, k oficiálnímu dokladu o jazykové způsobilosti připojí své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného univerzitou musí být výsledky již k dispozici.
 • Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Anetě Höschlové (kancelář č. 216), uchazeč vyplní následující E-application: E-application
 • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.

Kansas State University: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA LS 2019/2020 SE NETÝKÁ TÉTO UNIVERZITY