Taiwan

Tamkang University, New Taipei City

 • Web university: Tamkang University
 • Důležité informace: RUK Taiwan
 • Počet míst: obvykle 2 místa/semestr
 • Požadovaný jazyk: angličtina, případně jiné

Výběrové řízení na FSV

Podklady k výběrovému řízení v angličtině prosíme dodat ve dvou vyhotoveních:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • životopis (musí obsahovat e-mail a mobil)
 • motivační dopis
 • slovní popis studijního plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů
 • doporučující dopis od vyučujícího
 • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřený fakultou včetně údaje o studijním průměru)
 • doklad o jazykové způsobilosti (postačí potvrzení z Kabinetu jazykové přípravy)
 • E-application
 • kopie pasu
 • 1 pasová fotografie

Pokud jsou požadovány parnerskou univerzitou další dokumenty kromě uvedených, studenti je předloží rovněž.

Pokud jde o studenty doktorského studijního programu, ti připojí k výběrovému řízení souhlas akademického pracovníka partnerské univerzity s jejich přijetím.