Švýcarsko

Universität Basel

 • AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE NEVZTAHUJE NA TUTO UNIVERZITU
 • Web univerzity: Universität Basel
 • Důležité informace: RUK Švýcarsko
 • Počet míst: 2 semestrální
 • Požadovaný jazyk: němčina
 • Jedná se o stipendijní pobyt

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ FSV

Podklady k žádosti o stipendium:

 • Před podáním vytištěné přihlášky s povinnými přílohami na OZS je nutná registrace na: E-application
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • strukturovaný životopis v němčině
 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině.
 • doporučující dopis vysokoškolského pedagoga v němčině, popř. angličtině
 • potvrzení o stupni znalosti němčiny (certifikát o složení jazykové zkoušky, potvrzení z jazykové školy či katedry jazyků na fakultě)
 • potvrzený přehled studijních výsledků v němčině či angličtině (týká se studentů v magisterských a bakalářských studijních programech)
 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diploma supplement a kopie vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)

Všechny podklady je nutno předložit v němčině (či v angličtině, pokud je tak uvedeno) ve dvojím vyhotovení – v jednom originálu a jedné kopii tohoto originálu! Pokud přihlášky nebudou obsahovat požadované podklady, nebude předložený materiál akceptován.