Financování mobilit

Financování mobilit

K podpoře výjezdů studentů a akademiků do zahraničí využívá FSV UK dva univerzitní fondy - Fond mobility a program na Podporu internacionalizace POINT.