Singapur

Nanyang Technological University

 • Web univerzity: Nanyang Technological University
 • Důležité informace: RUK Singapur
 • Počet míst: 3 roční/6 semestrálních pobytů
 • Požadovaný jazyk: angličtina, případně korejština TOEFL: a minimum of 570 (paper) or 90 (internet) or 237 (computer), příp.jiný ekvivalent, viz webová stránka
 • Určeno především pro studenty bakalářských programů - před nominací prosím zvažte, zda je aktuální nabídka předmětů pro studenty magisterských programů dostatečná

 

PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ 

Prosíme dodat v angličtině ve dvou vyhotoveních:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů (česky)
 • E-application
 • CV (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
 • Motivační dopis (včetně uvedení období/délky studia)
 • Konkrétní studijní plán
 • Doporučující dopis - vystaví vyučující, školitel nebo jiný akademický pracovník k tomu kompetentní
 • Výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ, tedy i za studium na jiné vysoké škole než UK
 • Oficiální doklad o jazykové způsobilosti TOEFL/IELTS dle aktuálních požadavků univerzity. Univerzita neuznává jiný, než předepsaný způsob prokázání jazykových znalostí. Výsledky zkoušek starší dvou let nejsou akceptovány. Pokud požadovanou zkoušku student v okamžiku podání přihlášky nemá, přiloží oficiální doklad o jazykové způsobilosti (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.) a své prohlášení, že se na ni v případě, že bude na rektorátní úrovni vybrán, neprodleně přihlásí. Do termínu požadovaného partnerskou univerzitou musí být výsledky již k dispozici!
 • Kopie pasu