Litva

Vilnius University

 • Web univerzity: Vilnius University
 • Důležité informace: RUK Litva
 • Počet míst: kvóta není stanoveno
 • Požadovaný jazyk: angličtina
 • Dohoda osvobozuje od placení školného, v závislosti na aktuální finanční situaci může poskytnout až 2 stipendia na pokrytí životních nákladů ve výši cca 60 euro/měsíc, zdarma ubytování na kolejích a kurz litevštiny.

Výběrové řízení FSV

Uchazeči předloží v anglickém jazyce ve dvojím vyhotovení:

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • Informace o studijních výsledcích na FSV (stačí výsledky z SIS, ale prosím jasně označit studijní průměr)
 • Životopis
 • Motivační dopis
 • Studijní plán
 • Doklad o znalosti angličtiny (minimálně úroveň B1)
 • Doporučující dopis z katedry
 • Kopii cestovního dokladu
 • Vyplní E-application