Francie

L'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris

Výběrové řízení FSV

Před podáním přihlášky v tištěné podobě na OZS Anetě Höschlové (kancelář č. 216),
uchazeč vyplní následující E-applicationE-application
Uchazeči dále předloží ve francouzském jazyce ve dvou vyhotoveních:

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů
  • CV (uveďte aktuální e-mail a mobil)
  • motivační dopis
  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě (na samostatné A4)
  • doporučující dopis od vyučujícího z katedry (může být v angličtině)
  • výpis studijních výsledků ze SISu a vyznačený celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (může být v češtině)
  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2 – francouzština (certifikát o vykonané zkoušce, potvrzení z katedry jazyků, vyznačená zkouška na výpisu studijních výsledků apod.)

Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.