Disciplinární komise - rozhodnutí děkanky

Vydaná rozhodnutí

Rozhodnutí děkanky vydáná na základě předložených návrhů Disciplinární komise FSV UK:

 

V současné době nejsou vydána žádná rozhodnutí.