Zasedání 25. 5. 2017

ZASEDÁNÍ AS FSV UK DNE 25. KVĚTNA 2017

25. května 2017 od 15.00 v místnosti H206 (kancelář tajemníka FSV UK na Hollaru)

Zápis ze zasedání dne 25. května 2017

Program:

  1. Zahájení a informace o činnosti předsednictva AS FSV UK
  2. Schválení návrhu programu a zápisu z minulého jednání AS FSV UK (přílohy)
  3. Zprávy z komisí
  4. Informace vedení FSV UK
  5. Aktualizace vnitřních předpisů FSV UK (přílohy) - předkládá proděkan Soukup
  6. Různé