Austrálie

Australian National University

  • Není možné nominovat studenty s průměrem horším než 2,0
  • Web univerzity: Australian National University
  • Důležité informace pro uchazeče
  • Požadované jazykové dovednosti: Anglický jazyk, více informací zde: English language requirements Studenti mohou kromě jazykových certifikátů předložit také Certificate of English Language Proficiency ANU CEFR Form vyplněný a potvrzený KJP FSV UK. Uchazeči musí prokázat ve všech částech (čtení, psaní, mluvený projev, poslech) úroveň nejméně C1. Předem je však třeba ověřit, zda Vám KJP FSV UK může tuto úroveň potvrdit. Studenti, kteří se hlásí na College of Law, musí prokázat celkovou úroveň C2 (čtení a psaní - úroveň C2; mluvený projev a poslech - úroveň C1).
  • Instructions for Inbound Exchange
  • Fact Sheet 2019/2020
  • Podmínky studia a financování: studenti přijatí v rámci mezifakultní dohody neplatí školné. Ostatní náklady, tj. ubytování, stravování, cestu a zdravotní pojištění si hradí sami (zdravotní pojištění organizuje ANU). Vybraní studenti si mohou požádat o příspěvek z Fondu mobility UK.