Zveřejněna 2. výzva pro předkládání společných vzdělávacích projektů v rámci 4EU+

4eu+ výzva

Zveřejněna 2. výzva pro předkládání společných vzdělávacích projektů v rámci 4EU+

Evropské centrum UK informuje o otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a o připravovaném vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu.

Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021. 

Projektové týmy musí být složené z akademiků z alespoň tří aliančních univerzit (Univerzita Karlova, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet). Tematicky musí projekty spadat do jednoho ze čtyř 4EU+ Flagshipů.

Veškeré informace o výzvě pro vzdělávací projekty jsou k dispozici na stránkách 4EU+.

Projektová žádost se podává prostřednictvím online formuláře. Před podáním návrhu žadatelům doporučujeme kontaktovat Evropské centrum UK

Podrobné informace o minigrantech budou zveřejněny na tomto odkazu. Podmínky budou stejné jako v minulém roce, jedinou změnou bude podání žádosti prostřednictvím online formuláře, podobně jako v případě vzdělávacích projektů. Odkaz brzy zveřejníme.

Pro hledání partnerů na ostatních 4EU+ univerzitách lze využít sekci „Search for partners“ na 4EU+ Sharepointu.