Zaměstnanci se mohou hlásit k zahraniční mobilitě

Zaměstnanci se mohou hlásit k zahraniční mobilitě

Oddělení zahraničních styků vyhlásilo výběrové řízení na zaměstnaneckou mobilitu v rámci programu Erasmus+ pro období duben až červen 2022 včetně.

Výběrového řízení se mohou účastnit akademičtí a neakademičtí pracovníci FSV UK. Zaměstnanec musí mít na FSV UK platnou pracovní smlouvu, případně DPP/DPČ.

Lze realizovat čtyři typy oprávněných aktivit:

  • výukový pobyt (teaching assignment, STA)
  • školení (staff training, STT)
  • kombinovaný pobyt
  • tzv. kombinovaný intenzivní program (blended intensive programme, BIP)

Termín pro zasílání přihlášky pro zaměstnanecké mobility realizované od dubna až června 2022 včetně (Mobility Agreementu) je středa, 23. března 2022 do 12:00 na email: outgoing@fsv.cuni.cz

Více informací naleznete zde.