Vyhlášení výsledků 26. ročníku Ceny Josefa Vavrouška

Vyhlášení výsledků 26. ročníku Ceny Josefa Vavrouška

Letošního 26. ročníku soutěže o Cenu Josefa Vavrouška se zúčastnilo celkem 18 autorů bakalářských, magisterských a dizertačních prací. 

Seznam oceněných prací naleznete zde. 

Diplomy budou oceněným soutěžícím předány u příležitosti slavnostního zasedání Vědecké rady Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy dne 10. listopadu 2021 v 13:00 hodin.

Všem oceněným autorům blahopřejeme!