Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR

Grant

Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR

Grantová agentura ČR vyhlásila nové soutěžní kolo a zpřístupnila aplikaci pro podávání standardních, projektů Junior Star, projektů Postdoc individual fellowship (incoming/outgoing), mezinárodních bilaterálních projektů (spolupráce s Brazílií, Koreou a Tchaj-wanem) a projektů v režimu LEAD (spolupráce s Rakouskem, Německem, Lucemburskem, Polskem, Slovinskem, Švýcarskem) počátkem řešení od 1. ledna 2022.

Zadávací dokumentace

Tender Documents

Příručka pro navrhovatele - standardní a mezinárodní projekty

Podrobná pravidla pro navrhovatele jsou v přípravě. Budou zveřejněna nejpozději 28. 2. 2021 v aktualitách oddělení vědy. Základní informace k projektům jsou rovněž zveřejněny v prezentaci GAČR.

Termín podání návrhů projektů na oddělení vědy je 24. března 2021.