Vychází sborník Žánry a průniky literatury faktu

Vychází sborník Žánry a průniky literatury faktu

Vychází sborník Žánry a průniky literatury faktu

Sborník Žánry a průniky literatury faktu obsahuje příspěvky předních odborníků a teoretiků zabývajících se fenoménem literatury faktu, které byly proneseny na mezinárodní konferenci k tomuto tématu v říjnu roku 2017 v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy. Konference Literatura faktu dnešních dnů byla iniciována Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK, Univerzitou Karlovou a Klubem autorů literatury faktu. 

Kniha, kterou uspořádal doc. PhDr. Jan Halada, CSc., nabízí široký pohled na pestrou škálu stylů, záměrů i perspektiv vědeckých, uměleckých a zejména faktografických. Dotýká se témat národní mentality, tradice, vnímání úlohy literatury, publicistiky či samotné profese. Knižní vydání příspěvků svědčí nejen o zajímavém pokusu konfrontovat navzájem pohledy a názory na literaturu faktu, ale i o jejím významu a roli v dnešním světě. 

Jan Halada (ed.): Žánry a průniky literatury faktu