Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na leden - březen 2023 je otevřeno

Erasmus+ zaměstnanecká mobilita

Výběrové řízení Erasmus+ zaměstnanecké mobility na leden - březen 2023 je otevřeno

Výběrové řízení programu Erasmus+ zaměstnanecké mobility na leden - březen (včetně) 2023 je otevřeno.

Stejně jako v předchozích výzvách se do výběrového řízení zaměstnanci přihlašují podáním přihlášky. Přihlášky se nyní podávají prostřednictvím aplikace IS věda v modulu PAS (Projekty a soutěže).

Podávat přihlášky je možné od 1. listopadu 06:00 do 30. listopadu 15:00, a to prostřednictvím aplikace IS věda, která je po tuto dobu otevřena. Přihlášky podané po tomto deadlinu nebude možné do VŘ zařadit. Přihlášky zaslané emailem nebudou akceptovány.
 
Přístup do aplikace mají všichni zaměstnanci univerzity po přihlášení prostřednictvím Centrální autentizační služby (CAS). V systému jsou připravena obecná pravidla pro mobilitu a další podpůrné informace (např. výše grantů, vzor Mobility Agreementu).
 
Žadatel bude především vyplňovat údaje o plánované mobilitě, prostřednictvím systému požádá o souhlas svého vedoucího pracovníka, který posuzuje odborné i jazykové předpoklady zaměstnance pro zahraniční cestu.
 
Na webu FSV UK najdete vyhlášku (v sekci akademické i zaměstnanecké mobility), která obsahuje detailní informace k realizaci zaměstnaneckých mobilit a výběrovému řízení.

V případě dotazů či jiné potřeby asistence se prosím obracejte na Oddělení zahraničních styků, konkrétně na Ing. Radka Kovácse na adrese outgoing@fsv.cuni.cz nebo telefonu +420 222 112 235.