Univerzita Karlova spustila projekt "Česko! A jak dál?"

Univerzita Karlova spustila projekt "Česko! A jak dál?"

Univerzita Karlova spustila projekt "Česko! A jak dál?"

Univerzita Karlova zahajuje projekt s názvem Česko! A jak dál? Jedná se o diskusní platformu, která má za cíl definovat zásadní celospolečenská témata, problémy a výzvy naší společnosti a země. Do debaty chce univerzita zapojit své renomované vědce a odborníky, ale také osobnosti z řad odborné veřejnosti, politiky a běžné občany.

Na univerzitě máme řadu špičkových vědců a odborníků – právníků, ekonomů, matematiků, geologů, lékařů, sportovců, sociologů, přírodovědců a mnohých dalších. Chceme nabídnout pomoc a zapojit je do řešení problémů, které naši společnost a zemi trápí. Mým cílem je formulovat cestu a návrhy, jak v jednotlivých problémech postupovat dál a jak je řešit. To by měl být hlavní výsledek diskusí, které povedeme napříč tématy i regiony,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. 

Hlavními partnery projektu jsou kraje, jednotlivá města a regiony; mediálními partnery pak Deník a Česká televize.

Tisková zpráva