FSV vyvíjí nové nástroje na měření vyváženosti vysílání

FSV UK a Newton Media vyvíjí nové nástroje pro měření objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání, CEMES IKSŽ FSV UK

FSV vyvíjí nové nástroje na měření vyváženosti vysílání

Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR, jehož řešiteli jsou Fakulta sociálních věd a společnost Newton Media, vstupuje v těchto dnech do fáze realizace. Jeho cílem je vyvinout nové nástroje, které přispějí k přesnějšímu měření objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání, a to zejména v předvolebních obdobích. Na jeho konci bude podrobná metodika pro provádění kvantitativní obsahové analýzy vysílání, která bude nově zohledňovat i dosud spíše opomíjené zákonné a normativní požadavky kladené na tento druh vysílání.

Projekt v rámci FSV realizuje Centrum pro mediální studia (CEMES) . „Naše pracoviště se dlouhodobě snaží přispívat ke kultivaci mediální sféry, získáním grantu TA ČR se toto úsilí dostává na vyšší úroveň. Tématu měření objektivity a vyváženosti se můžeme věnovat intenzivněji a dlouhodoběji, posunout ho spolu s aplikačním garantem do fáze vývoje nové metodiky, kterou čeští vysílatelé i regulátoři velmi potřebují. Navíc jde o téma pozorně sledované i mimo akademickou a žurnalistickou komunitu a my už se nemůžeme dočkat dalšího kola konzultací s odbornou veřejností,“ uvedl vedoucí řešitel projektu Jan Křeček.

Tisková zpráva