TZ: FSV UK a společnost Newton Media společně vyvíjejí nové nástroje pro měření objektivity ve vysílání

FSV UK a společnost Newton Media společně vyvíjejí nové nástroje pro měření objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání

Projekt financovaný Technologickou agenturou ČR, jehož řešiteli jsou Fakulta sociálních věd a společnost Newton Media, vstupuje v těchto dnech do fáze realizace. Jeho cílem je vyvinout nové nástroje, které přispějí k přesnějšímu měření objektivity a vyváženosti v rozhlasovém a televizním vysílání, a to zejména v předvolebních obdobích. Na jeho konci bude podrobná metodika pro provádění kvantitativní obsahové analýzy vysílání, která bude nově zohledňovat i dosud spíše opomíjené zákonné a normativní požadavky kladené na tento druh vysílání.

FSV UK A SPOLEČNOST NEWTON MEDIA SPOLEČNĚ VYVÍJEJÍ NOVÉ NÁSTROJE PRO MĚŘENÍ OBJEKTIVITY A VYVÁŽENOSTI V ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM VYSÍLÁNÍ

Projekt, který v rámci FSV UK řeší Centrum pro mediální studia (CEMES), reaguje na rostoucí poptávku současné analytické a regulační praxe rozhlasového a televizního vysílání v ČR po ustáleném výkladu požadavků objektivity a vyváženosti. Zejména pak poptávku po vhodném nástroji pro kontrolu plnění zákonného požadavku, aby v celku vysílaného programu nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana, a to s přihlédnutím k jejímu reálnému postavení v politickém a společenském životě.

 „Naše pracoviště se dlouhodobě snaží přispívat ke kultivaci mediální sféry, získáním grantu TA ČR se toto úsilí dostává na vyšší úroveň. Tématu měření objektivity a vyváženosti se můžeme věnovat intenzivněji a dlouhodoběji, posunout ho spolu s aplikačním garantem do fáze vývoje nové metodiky, kterou čeští vysílatelé i regulátoři velmi potřebují. Navíc jde o téma pozorně sledované i mimo akademickou a žurnalistickou komunitu a my už se nemůžeme dočkat dalšího kola konzultací s odbornou veřejností,“ uvedl za FSV UK vedoucí řešitel projektu Jan Křeček.

Dlouhodobě chybějící konsensus v této oblasti přispívá k nejistotě na straně vysílatelů, k nespokojenosti samotných politiků a v důsledku toho i k poklesu důvěry v klasická média u široké veřejnosti. A to přesto, že význam těchto médií ve veřejném prostoru ve věku sociálních sítí stoupá.

„Zapojení do projektu společně s FSV UK je pro nás vítanou příležitostí zúročit dlouholeté zkušenosti s tím typem analýz, na které je projekt zaměřen. Sami pociťujeme potřebu prohloubení metodologických východisek, na nichž je měření objektivity a vyváženosti médií postaveno, k čemuž nabízí propojení s akademickým pracovištěm ideální předpoklady. Jako aplikační garant dá Newton Media k dispozici své know-how a moderní technologie pro zpracování a analýzu mediálních dat,“ uvedl Ivan Vodochodský, vedoucí řešitelského týmu Newton Media.

Výstupy projektu budou nabídnuty k využití v první řadě samotným regulačním orgánům (zejména Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Radě České televize a Radě Českého rozhlasu), ale také široké obdobné veřejnosti včetně zpracovatelů mediálních analýz. Pozitivní přínos lze očekávat i na straně samotných vysílatelů, jejich posluchačů a diváků. Výsledky projektu budou dále využitelné v oblasti vědy a výzkumu v rámci mediálních studií, a rovněž při profesní přípravě budoucích novinářů a mediálních analytiků.

Kontakt:

Jakub Říman, tiskový mluvčí

jakub.riman@fsv.cuni.cz

Tel.222 112 179

Mobil: 721 108 836