Evropská univerzitní aliance: 6 partnerů, 1 vize

Evropská univerzitní aliance 4EU+ Univerzita Karlova

Evropská univerzitní aliance: 6 partnerů, 1 vize

Aliance šesti evropských univerzit 4EU+, jejímž členem je Univerzita Karlova, podala na konci února přihlášku v rámci výzvy Evropské univerzity programu Erasmus+. Smyslem výzvy je podporovat různá sdružení evropských univerzit.

Členy aliance 4EU+ jsou kromě Univerzity Karlovy také Univerzita v Heidelbergu, Univerzita Sorbonna, Kodaňská univerzita, Milánská univerzita a Varšavská univerzita. Cílem aliance je ještě více zkvalitnit a zjednodušit vzájemnou spolupráci ve výuce, vzdělávání, výzkumu a vytvořit takovou infrastrukturu, která bude umožňovat bezproblémovou spolupráci studentů a akademických a administrativních pracovníků.

Tisková zpráva na webu UK