Tomáš Havránek z IES jmenován členem Grantové rady UK

Tomáš Havránek z IES jmenován členem Grantové rady UK

Docent Tomáš Havránek byl k 1. září 2021 jmenován jedním ze sedmi členů Grantové rady UK. Členové tohoto stálého poradního orgánu pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity jsou jmenováni rektorem na dobu tří let. Zároveň se stal místopředsedou oborové rady A GA UK za oblast společenských věd.

Rozhovor s Tomášem Havránkem o jeho předchozích zkušenost z hodnocení žádostí o prestižní pokročilé granty Evropské výzkumné rady si můžete připomenout v univerzitním magazínu Forum UK.

Blahopřejeme!

Fotografie: archiv UK