Tereza Klabíková Rábová dalším hostem podcastu De Facto

Tereza Klabíková Rábová

Tereza Klabíková Rábová dalším hostem podcastu De Facto

Jak se mluví a píše v českých médiích, reklamách a politických kampaních? Dochází k deformalizaci norem i jazyka? A lze skloubit akademickou kariéru s mateřskými povinnostmi?

V rozhovoru pro podcast De Facto na tyto otázky odpovídala vyučující na Katedře marketingové komunikace a public relations Tereza Klabíková Rábová. 

„Nemůžeme si teď tady začít tykat, nemůžeme si povídat v emotikonech a jen vizuálně. Je pořád ještě důležité, abychom ze vzdělanostních důvodů znali historii našeho jazyka, která se zatím ještě píše, abychom tu normu neměnili tak strašně rychle, abychom si ještě zachovávali to tradiční a neustupovali logice nových médií, která jsou rychlá, vizuální, zkrácená, fragmentální, neformální,“ říká o deformalizaci jazyka v českých médiích Tereza Klabíková Rábová

Poslechnout si na Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. 

Poslechnout si celý rozhovor na webu.

De Facto je podcast Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy o skutečném světě vědců a absolventů společenskovědních oborů. Vyučující, vědci a absolventi poutavě mluví o svém každodenním životě, práci a zkušenostech. 

Podcastem provází děkanka Alice Němcová Tejkalová a naše absolventka Daniela Tollingerová, redaktorka Českého rozhlasu.