Studijní pobyt na National Tsing Hua University, Taiwan

Taiwan

Studijní pobyt na National Tsing Hua University, Taiwan

Nenechte si ujít mimořádnou nabídku studijního pobytu pro studenty  2. a 3. ročníků bakalářských, magisterských a doktorských programů (výhradně studenti české národnosti). Zimní semestr 2021/2022 můžete strávit na National Tsing Hua University v Taiwanu. Součástí pobytu je stipendium partnerské univerzity ve výši 800 USD/ měsíc + úhrada letenek a odpuštění školného.

V případě zájmu naleznete více informací zde.

K výběrovému řízení studenti přiloží v anglickém jazyce:

  • životopis (musí obsahovat datum narození, e-mail a telefon)
  • motivační dopis
  • slovní popis plánu na partnerské univerzitě s názvy kurzů (student musí podle pravidel stipendia absolvovat alespoň jeden kurz čínštiny, viz přiložený leták)
  • doporučující dopis od vyučujícího
  • výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ (musí být ověřeno fakultou včetně údaje o studijním průměru)
  • doklad o jazykové způsobilosti
  • kopie pasu
  • souhlas se zpracováním osobních údajů

Uzávěrka přihlášek je 7. března 2021

Zájemci si podávají přihlášku do online aplikace rektorátu, po odeslání ji vygenerují do pdf a zašlou e-mailem na studyabroad@fsv.cuni.cz. Jedině pak je přihláška považována za řádně podanou.

Případné dotazy můžete směřovat na studyabroad@fsv.cuni.cz.